Midlertidige nemnder

Lovutvalg om negativ sosial kontroll

Lovutvalget skal utrede de samlede juridiske problemstillingene i saker som gjelder negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og psykisk vold.

Lovutvalget er en oppfølging av et av tiltakene i ny handlingsplan om frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, som ble lansert 16. juni i år. Professor i juss ved Universitetet i Bergen, Henriette Sinding Aasen, vil lede utvalget.

Medlemmer i lovutvalget er:

  1. Henriette Sinding Aasen (leder) (Bergen), professor
  2. Halima El Abassi (Danmark), ekstern lektor
  3. Rudolf Christoffersen (Bergen), statsadvokat
  4. Cecilia Dinardi (Oslo), advokat
  5. Asbjørn Eritsland (Stavanger), Kst. førstestatsadvokat/embetsleder
  6. Jon Horgen Friberg, (Oslo), forsker I
  7. Mona Martnes (Tromsø), postdoktor
  8. Jon Petter Rui (Bergen), professor

Utvalget vil få et eget sekretariat, administrativt tilknyttet Kunnskapsdepartementet/ Integreringsavdelingen. Lovutvalget skal starte opp arbeidet i januar 2022 og levere sin utredning innen 30. november 2023.