Lovutvalg om negativ sosial kontroll

Lovutvalget skal utrede de samlede juridiske problemstillingene i saker som gjelder negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og psykisk vold.

Lovutvalget er en oppfølging av et av tiltakene i ny handlingsplan om frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, som ble lansert 16. juni i år. Professor i juss ved Universitetet i Bergen, Henriette Sinding Aasen, vil lede utvalget.

Medlemmer i lovutvalget er:

Henriette Sinding Aasen (leder) (Bergen), professor
Halima El Abassi (Danmark), ekstern lektor
Rudolf Christoffersen (Bergen), statsadvokat
Cecilia Dinardi (Oslo), advokat
Asbjørn Eritsland (Stavanger), Kst. førstestatsadvokat/embetsleder
Jon Horgen Friberg, (Oslo), forsker I
Mona Martnes (Tromsø), postdoktor
Jon Petter Rui (Bergen), professor

Utvalget vil få et eget sekretariat, administrativt tilknyttet Kunnskapsdepartementet/ Integreringsavdelingen. Lovutvalget skal starte opp arbeidet i januar 2022 og levere sin utredning innen til 4. juni 2024.