Klagenemnd for EØS-saker

Klagenemnda skal behandle klager på saker som gjelder erstatning for økonomisk tap i forbindelse med Nav-saken.

Klagenemnda skal behandle klager på saker som gjelder erstatning for økonomisk tap etter lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning som følge av Arbeids- og velferdsetatens feilaktige praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger, samt de tidligere ytelsene rehabiliteringspenger og attføringspenger, ved opphold i annet EØS-land.

Klagenemnda ble opprettet i 2020.

Mandat

Aktive medlemmer (pr. 08.12.2021)

  • Leder Bjarte Askeland
  • Medlem Lene Knapstad
  • Medlem Christian Lundin
  • Settemedlem Brynhild Salomonsen

Medlemmene i nemnda oppnevnes av Arbeids- og inkluderingsdepartementet for ett år av gangen, og arbeidet avsluttes når EØS-klagesakene er ferdig behandlet.