Historisk arkiv

Åpning av Forskningssrådets nye lokaler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Lysaker, 18. september 2014

Sjekkes mot fremføring

Kjære alle sammen,

Det er veldig hyggelig å være her for å gi dere en liten hilsen.

Forskning og innovasjon er avgjørende for å ta samfunnet videre.

Samtidig kan ingen vedta forskningsresultater. Gode forskningsresultater må skapes nedenfra gjennom gode forskningsmiljøer.

Derfor er jeg veldig glad for den viktige jobben alle i Forskningsrådet gjør for å bringe norsk forskning opp til et høyere nivå – i et tett samspill med internasjonale miljøer.

For selv om mye går bra i Norge i dag, er det ingen garanti for at det vil gå bra i fremtiden. Derfor er et av regjeringens aller viktigste prosjekter å styrke konkurransekraften for norske arbeidsplasser.

Norge er et dyrt land å produsere i. Løsningen er ikke å bli billigst, men å være smartest.

Vi kan ikke og skal ikke konkurrere om lave lønninger, men vi kan og skal konkurrere om å levere de beste produktene og tjenestene.

I det arbeidet spiller forskning og innovasjon en helt sentral rolle.

Vi forbedrer satsingen på forskning og innovasjon i dag, for å skape ideene som Norge skal leve av i fremtiden.

I år har regjeringen blant annet styrket den næringsrettete forskningen, og økt tilskuddet til Brukerstyrt Innovasjonsarena kraftig.

Jeg var i vår i Sarpsborg og besøkte Borregaard som har gjennomført flere vellykkede forskningsprosjekter med støtte fra BIA-midlene. Nå er de verdensledende i en svært konkurransepreget treforedlingsindustri.

Vi har også utvidet SkatteFunn-ordningen slik at bedriftene kan få større rom til å forske.

For det mangler ikke på gode ideer – men det mangler verktøy som gjør at flere ideer omsettes i trygge arbeidsplasser.

I Norge har vi en arbeidslivskultur med kort avstand mellom ledere og ansatte, og med lav terskel for å si fra om hvordan ting kan gjøres bedre.

I en slik kultur burde det være lav terskel for å satse på innovasjon – også innenfor universitets- og høyskolesektoren.

Kanskje handler det om at flere forskere må gå utenfor komfortsonen, og teste ut om resultatene kan kommersialiseres?  

Regjeringen har derfor styrket kommersialiseringsprogrammet Forny2020 som forvaltes av Forskningsrådet. Forhåpentligvis bidrar det litt, til å bygge en sterkere kultur for entreprenørskap.

De neste årene vil regjeringen også bruke store forskningsmidler på de store EU-programmene. For oss er det en prioritet å få hentet hjem flere ressurser fra disse programmene enn vi gjør i dag.

Skal vi løfte norsk forskning i internasjonal sammenheng, så må vi også tenke internasjonalt.

Å delta i internasjonale forskningsprogrammer gir en unik mulighet for læring på tvers av landegrensene, og vil løfte vårt nivå i et globalt perspektiv.

Det håper jeg vi lykkes bedre med i årene som kommer.

Dette er bare noen av mange elementer i vår satsing på kunnskap, forskning og innovasjon.

Summen av våre prioriteringer vil gi mer forskning og nyskaping – men – vi har ingen garantier for resultatene.

Vi er helt avhengig av gode forskere og gode forskningsmiljøer. Her spiller Forskningsrådet en viktig rolle.

Jeg håper åpningen av de nye lokalene her på Lysaker blir et fint symbol på det viktige ansvaret dere forvalter, og den viktige jobben som ligger foran.

Lykke til!