Historisk arkiv

Bjerknessenteret for klimaforskning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsministerens tale ved åpningen av Bjerknessenteret for klimaforskning i Bergen, 24. mai 2017.

Statsministeren taler til forsamling på åpningen av Bjerknessenteret for klimaforskning i Bergen.
Statsministeren taler på åpningen av Bjerknessenteret for klimaforskning i Bergen. Foto: Statsministerens kontor

Sjekkes mot fremføring

Kjære alle sammen.

Det er en glede for meg å kunne stå her og konstatere at 15 års ventetid er over.

Helt siden Bjerknessenteret ble et Senter for fremragende forskning i 2002, har det vært planer om å samlokalisere klimamiljøet i Bergen. Nå er planene endelig blitt virkelighet. Her har vi klimaklyngen i Bergen.

Det er på mange måter passende at dere har bygget nytt inne i tradisjonsrike Geofysisk institutt. For norsk klimaforskning hviler på lange bergenske tradisjoner:. Kanskje det er fordi bergensere gjennom alle tider har forsøkt å finne ut hvorfor byen vår har vært velsignet med så mye regnvær.

Vi har vært i front helt siden Vilhelm Bjerknes tidlig på 1900-tallet hadde en visjon om å utvikle gode værprognoser ved hjelp av empiri, matematiske beregninger og kunnskap om naturlover. Når Bjerknessenteret og Uni Research Klima nå samles under samme tak, starter et nytt kapittel i norsk klimaforsknings historie.

Et av de viktigste målene med regjeringens forskningspolitikk er å skape flere verdensledende forskningsmiljøer. Vi ønsker oss flere forskere som er helt i toppen på sitt fagfelt. Det har dere allerede klart. Dere tilhører den eksklusive gruppen av fremragende norske fagmiljøer. 

En internasjonal evaluering av norsk klimaforskning fra 2011 viste at norske klimaforskere publiserte mest i verden per innbygger. Forskere over hele verden refererer til norske klimaartikler oftere enn det som er gjennomsnittet. Dere er en viktig årsak til dette!

Klimaendringer er en av de mest omfattende utfordringene vi står overfor i tiårene framover. Vi må forstå og tilpasse oss de omveltningene som kommer.

Nye, klimavennlige løsninger er nødvendig både for å løse klimaproblemet, og for å sikre norske arbeidsplasser når klimapolitikken skjerpes verden rundt.

Forskning, utvikling og innovasjon blir da viktigere enn noensinne. Derfor satser vi på klima- og energiforskning. Klima, miljø og miljøvennlig energi er ett av de prioriterte områdene i vår langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Vi vil legge til rette for at dere skal fortsette å være et tungt kunnskapsmiljø. Vi trenger deres forskning for å forstå klimaendringene og skaffe sikrere kunnskap om hvordan endringene rammer oss.

Klimaendringene preger verden i stadig større grad. Som forskere har dere et stort ansvar for å formidle den kunnskapen dere skaper. Og for å innrette jakten på ny kunnskap dit behovet er størst.

La meg avslutningsvis bare minne om hvordan Bjerknessenteret ble til: Rundt årtusenskiftet var Eystein Jansen lei av at store prosjekter ble styrt fra Oslo. Han ville ha en bergensk mobilisering. Som han nylig sa det til På Høyden: "Vi ønsket å bygge opp et miljø som ville gagne nasjonen og verden."

La dette bygget stå som et monument over hva vi kan få til når våre beste hoder kommer sammen og setter seg ambisiøse mål. Jeg erklærer herved klimaklyngen i Bergen for offisielt åpnet.