Historisk arkiv

Tale ved åpningen av bieparken i Stensparken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solbergs tale ved åpningen av bieparken i Stensparken i Oslo. Bieparken er etablert av prosjektet Jobb34, som er et arbeidstilbud for utviklingshemmede og andre som på en eller annen måte havner utenfor arbeidslivet.

Kjære alle sammen,

Noe av det jeg og regjeringen svermer aller mest for, er å få bidra til at flere som står på utsiden av arbeidslivet får oppfylt drømmen.

Drømmen om å jobbe. Drømmen om å få bruke egne ressurser. Å kjenne arbeidsglede. Å bidra inn i et felleskap.

Det kan være mange grunner til at mennesker står utenfor arbeidslivet.

Det kan være en utviklingshemming. Det kan være psykiske problemer og rus. Det kan være innvandrere som sliter med språket.

Eller mennesker med nedsatt arbeidsevne, som trenger litt ekstra oppfølging. De har ulik livserfaring og talent. Og de har hull i CV-en.

Men én ting har de felles: De har mye å bidra med, bare de slipper til!

Alle har et talent. Ingen er bare en sykdom eller en diagnose. Å se mulighetene handler om å se bak en diagnose, tenke nytt, ta ansvar og gjøre en forskjell.

Ta utgangspunkt i hva folk faktisk kan gjøre. Ikke alt de er for syke til å gjøre - eller ikke kan.

For mange handler det mer enn noe å tro på seg selv. Å ta styringen over eget liv. Og få opp mestringsfølelsen.

For å lykkes med et inkluderende arbeidsliv trenger vi modige arbeidsgivere som ser mulighetene. Ikke bare hindringene. Som er villig til å gi noen en sjanse.

I stedet for å spørre "Hva er i veien med deg?" – la oss heller snu på det, og spørre "Hva trenger du for å nå dine mål?"

Så er det min og regjeringens jobb å sørge for at det ikke ligger tunge, byråkratiske hindringer i veien.

Både for de som vil prøve seg i arbeidslivet, og for arbeidsgiverne. I stedet skal de få hjelp og oppfølging.

Velferdssamfunnet trenger flere ben å stå på. Næringslivet, det offentlige og frivillig sektor må spille på lag.

Sosiale entreprenører står i skjæringspunktet mellom disse tre. De kan finne nye og mer fleksible løsninger på inkluderingsproblemer.

Slik som dere i Jobb34 gjør.

Bieparken i Stensparken er et sted hvor mennesker vil få nye muligheter.

Tenk å kjenne på stoltheten når dere skal passe på at biene trives. Kjenne forventningen ved å sjekke tavlene og hente den første ferske honningen. Og gleden ved å ekspedere kundene i butikken. Her kan alle bidra.

Om du teller hver enkelt bie, så er birøktere de som har flest husdyr i Norge. Bier og andre insekter er helt sentrale for å sikre økosystemer og matproduksjon.

Derfor legger regjeringen i neste uke frem en strategi for å sikre at vi også i årene som kommer har et mangfold av insekter som kan fly fra blomst til blomst.

Som miljøhovedstad i 2019 er jeg sikker på at Oslo kommer til å nyte godt av de mange tusen biene her i Stensparken - og den jobben de gjør for at vi skal få både frukt og bær.

Det er fantastisk å se det dere har fått til her.

Dere bidrar til å oppfylle drømmer.

Lykke til med det videre arbeidet.

Herved erklærer jeg bieparken i Stensparken for åpnet!