Historisk arkiv

Foreningen Nordens jubileumsgalla

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solbergs tale på Foreningen Nordens jubileumsgalla på Nationaltheatret i Oslo, 26. mars 2019.

Sjekkes mot fremføring

Deres kongelige høyhet, stortingspresident, eksellenser,

Kjære nordiske venner;

La meg først få gratulere Foreningen Norden med 100-årsjubileet. En vital 100-åring. En sterk 100-åring. Og alltid like brennende i sitt engasjement for Norden og det nordiske.

Foreningen Norden er verdt en fest. Norden er verdt en fest.

En skikkelig familiefest.

For vi i Norden er på mange måter en familie.

Bundet sammen gjennom historie, språk, geografi og interesser. Men kanskje viktigst: tilliten til hverandre.

Tilliten gir oss helt spesielle forutsetninger for samarbeid. Den gir rom for å spille hverandre gode. Den gir rom for mangfold og meningsbrytning.

Ikke minst: Den gir rom for å finne felles løsninger på felles utfordringer – som det nordiske samarbeidet har gjort i mer enn 60 år.  

Fra passunion til felles arbeidsmarked. Fra studentutveksling til felles kraftmarked. Fra miljømerking til felles frølager på Svalbard. Og litt frem i tid: felles elektronisk ID som vil gjøre den nordiske hverdagen enda litt enklere.

Men i en familie er det – som de fleste vet - også en fare for å ta hverandre for gitt. Å tenke at man ikke trenger å si noe morsomt ved middagsbordet.  Å tenke at man ikke trenger å ta på seg noe pent når man møtes. For den andre synes jo man er pen å se på og morsom å spise middag med - uansett.

Det bør vi passe oss for – vi bør passe oss for å tro at forholdet ikke må pleies. Jeg er glad for at Foreningen Norden stadig minner oss om det.

For det er ingen tvil om at det nordiske samarbeidet stadig må næres og utvikles. Ikke minst i dagens verden. Hvor klimautfordringene blir stadig viktigere å håndtere. Hvor vi ser tegn til økende proteksjonisme og polarisering. Og hvor den internasjonale rettsorden og det multilaterale samarbeides utfordres.

En verden hvor vi i Norden trenger hverandre mer enn noen gang. Og hvor vi har mer å bidra med enn noen gang.

Vi må henge sammen ellers blir vi hengt hver for oss. Sa tidligere statsminister og Høyre-leder Jan. P. Syse. Han hadde visstnok sin borgerlige flerpartiregjering i tankene. Så jeg kan forstå hva han mente. Men Syses budskap er grunnleggende. Vi må holde sammen for å nå det vi tror på. Ikke bare på en festdag som denne, men også i den av og til grå hverdagen.

Jeg er takknemlig for at Foreningen Norden holder den nordiske fanen høyt. Fortsett med det – og god familiefest til dere alle!