Historisk arkiv

Statsministerens innledning på pressemøte om korona-viruset

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Sjekkes mot fremføring.

Kjære alle sammen!

De siste dagene har vært helt uvirkelige for meg – og sikkert også for alle dere andre. Vi er en situasjon som ingen av oss har vært i før.

Det er en situasjonen som får frem mye av det fine i det norske samfunnet, med kreativ hjelp og omsorg for hverandre – selv i en tid hvor vi må holde avstand.

Lørdag for to uker siden var det registrert 15 smittede i Norge. Det er nå nærmere 1000 bekreftede smittede og to er døde. Mine tanker går til deres familie og nærmeste.

Situasjonen er alvorlig og den vil kreve mye av oss alle.

Som jeg har sagt de siste dagene er vi satt på en stor prøve. Ikke bare Norge, men også veldig mange andre land i verden.

Det rammer hverdagen vår.

Det rammer helsevesenet vårt.

Det rammer økonomien vår.

Livene våre er snudd på hodet.

Jeg er både rørt og takknemlig for innsatsviljen til alle som nå gjør en ekstraordinær innsats for samfunnet – for Norge, for innbyggerne. Selvfølgelig de som står i første linje i omsorgssektoren, helsesektoren, i arbeidet - men også alle de andre som stiller opp. Tusen takk!

Den ekstra innsatsen er først og fremst for å ha et helsevesen som kan gi hjelp til alle de som trenger det. Vi gjør disse tiltakene for å ta vare på de som har størst utfordringer – både de som blir syke av viruset eller av andre sykdommer.

På torsdag innførte vi de strengeste tiltakene vi har hatt i fredstid.

Når vi har gjort dette på veldig kort tid, vil det alltid være noen ubesvarte spørsmål, praktiske løsninger som ikke er helt på plass, og tiltak som må justeres på veien.

Det betyr at vi hele tiden må være åpne for å justere og gjennomføre nye tiltak, sånn at vi sørger for at tiltakene fungerer og at de kan tilpasses praktiske løsninger.

Som en konsekvens av de tiltakene som ble gjort på torsdag, så gikk også denne krisen fra å være en helse-krise og en biologisk krise til å bli en nasjonal krise som spenner over alle sektorer.

Derfor vedtok vi fredag å overføre kriseledelsen for den nasjonale krisen til Justisdepartementet.

Det vil fortsatt være Helse- og omsorgsdepartementet som har ansvar for utfordringene i helsevesenet, Kunnskapsdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av skoler og barnehager.

Men Justisdepartementet har det overordnede ansvaret for hele beredskapssituasjonen og mange av de tiltakene som er iverksatt. Justisdepartementet har ansvar for håndteringen av koronakrisen og for å sikre at det norske samfunnet fungerer best mulig.

Monica Mæland har i dag hatt samordningsmøter med fylkesmennene for å få oversikt over hvor de ulike beredskapsutfordringene ligger. De jobber nå med å rydde opp i disse.

Men vi tar også nye helhetlige grep som er nødvendig.

Jeg vil derfor gå gjennom fem nye grep som er eller vil bli iverksatt de nærmeste dagene.

Nummer én: Vi har i dag besluttet å stenge flyplassene våre, stenge havnene våre og vi kommer til å ha utstrakt grensekontroll langs grensene våre.

Vi varsler det nå, med virkning fra mandag kl. 8. Formelt vil det være et ekstraordinært statsråd som vedtar dette.

Dette gjør vi fordi vi ikke ønsker at noen som ikke har en kritisk grunn til å være i Norge, skal komme til landet. Og fordi det vil avlaste noe av den karantenevirksomheten vi alternativt skulle drevet med.

Vi gjør det vi må for å beskytte oss mot smitten.

Dette innebærer i praksis at ingen får reise til Norge. Det vil si at vi kan avvise folk når de kommer på grensen, hvis ikke de har en helt spesiell grunn til å komme hit.

Men samtidig blir det ikke helt hermetisk stengte grenser. Vi har Europas lengste grense, nemlig mot Sverige, og den klarer vi ikke å stenge, men det vil være hyppige grensekontroller og færre grensepasseringssteder.

Samtidig trenger vi livsnødvendige varer som mat, medisiner, drivstoff og annet. Forsyning av varer er en samfunnskritisk funksjon og denne vil fortsette over landegrensene.  Og vi vil sende ut varer som er viktige for andre.

Nordmenn som er på reise i utlandet skal selvfølgelig få komme hjem. De må ta kontakt med sine reise- eller flyselskap.

Vi samarbeider godt med Danmark og har sikret at nordmenn kan reise gjennom landet selv om de allerede har stengt sine grenser.

Nordmenn som bor fast i utlandet må forholde seg til lokale myndigheters råd og veiledning.

Vi gjør en jobb for å få flest mulig tilbake, men det er den enkelte som må ta kontakt med sitt reiseselskap.

Tiltak nummer to: Vi har utløst beredskapsressurser, både personell fra Heimevernet og Sivilforsvaret,for å bistå med å gjennomføre tiltakene våre, grensekontroll og ivareta samfunnskritiske funksjoner. Herunder på norske flyplasser hvor de samarbeider med lokalt politi i arbeidet med kontroll, transport og karantenehåndtering.

For det tredje: Vi er i dialog med Norwegian og SAS for å diskutere om de kan hjelpe oss å frakte smittevernutstyr fra Kina til Norge, dersom det skulle åpne seg muligheter for det.

Vi diskuterer også muligheten for å hente hjem nordmenn i utlandet, men vi ser også at etter hvert som flyplasser stenges ned, kan det være vanskelig.

Det betyr at vi også jobber med ulike lands myndigheter for å sikre nødvendige avtaler for å få dette til. Men vi kan ikke garantere at vi kan få hjem folk over hele verden. I utgangspunktet må man selv sørge for å komme tilbake, og så vil vi se på de stedene hvor det er flest nordmenn, for å bidra til at de kan komme hjem.

For det fjerde: Utenriksdepartementet har fastsatt nye offisielle reiseråd hvor de fraråder reise til alle land som ikke er strengt nødvendige.

De rådene gjelder i første omgang fra i dag, til over påske.

Dette får også betydning for hva reiseforsikringen dekker.

For det femte så ser vi at mange reiser til hyttene sine, selv om vi har oppfordret til å ikke gjøre det.

Bakgrunnen for at vi har gitt dette rådet, er at hyttene ofte ligger i små kommuner som ikke har lege- eller helsekapasitet til å ivareta flere enn sine egne innbyggere.

De som reiser på hyttene gjør det vanskelig for oss å få kommunene å ivareta sin viktigste oppgave; liv og helse.

Derfor oppfordrer jeg alle som er på hytten sin om å dra hjem.

Vi vil, hvis nødvendig, bruke Sivilforsvaret til å oppsøke hytter og minne folk på at de bør reise hjem.   

Krisen får enorme effekter for norsk økonomi, sykefraværet som følge av karantene har skutt i været, mange foreldre må være borte fra jobb fordi skolene er stengt, og vi må dessverre si at vi forventer titusenvis av permitterte.

Vi ser at selvstendig næringsdrivende og frilansere får inntektsgrunnlaget revet bort over natten.

I går kom den første krisepakken, som vi varslet kun er en begynnelse.

Situasjonen utvikler seg svært raskt.

Vi er i full gang med nye milliardtiltak. De kommer raskt og noen kommer allerede til uken. Tiltakene vil fortsette å komme.

La meg gjøre det helt klart: Vi er villige til å gjøre alt det som trengs, og bruke de pengene som er nødvendig, for å sikre norsk økonomi og for å bistå norsk næringsliv, store som små.

I morgen vil jeg møte lederne fra alle partier på Stortinget.

I denne situasjonen må vi stå sammen om å vedta og gjennomføre nødvendige tiltak for å redde norske jobber og norske arbeidsplasser.

Vi må stå sammen for å ta vare på hverandre. Vi må gjøre hva vi kan for å hindre at smitten sprer seg til dem som er utsatt for å bli syke: Eldre mennesker og folk med underliggende sykdom.

Selv om det betyr at vi ikke kan besøke eldre venner eller familiemedlemmer.

Selv om det betyr at barnebarn ikke kan være nær sine besteforeldre.

Barna får ikke spille fotball, voksne får ikke gå på treningssenter. Konserter og teaterforestillinger blir avlyst. Det er viktig at vi tar vare på hverandre slik at alle føler at de har sosial kontakt.

Flere av oss må leve isolert og når vi lever mer isolert, blir det også vanskeligere for dem som er alene. Selv om vi ikke kan ringe på hos hverandre, er kanskje tiden inne for å ringe til hverandre og snakke med besteforeldre, eldre naboer og andre som trenger kontakt. Men vi må også respektere at sykehjemsbesøk bør begrenses til det minst mulige, så får vi heller finne andre måter å holde kontakten med våre kjære på uten å være fysisk til stede.

Dette vil kreve mye av oss. Vi vet ikke hvor lang tid det tar. Men jeg er sikker på at vi kan klare å gjøre dette sammen, med det overordnete budskapet at vi tar en ekstra dugnad for de som ikke vil klare dette viruset.