Historisk arkiv

Statsministerens innledning på pressekonferanse om endrede korona-tiltak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solbergs innledning på pressekonferanse om endringer i korona-tiltakene tirsdag 7. april.

Erna Solberg på pressekonferansen 7. april
Statsminister Erna Solberg på pressekonferansen om endrede korona-tiltak 7. april 2020. Foto: Arvid Samland, SMK

Sjekket mot fremføring

Det har gått 26 lange dager siden vi drastisk endret måten vi lever livene våre på.

I denne tiden har vi bedt om mye fra hver enkelt.

Svaret vi har fått, er en enorm tålmodighet og viljestyrke i møte med strenge smitteverntiltak.

Selv om det er krevende. Selv om vi er mer isolert. Selv om vi savner alle de tingene vi ellers tar for gitt, så lytter vi samvittighetsfullt til helsemyndighetenes råd.

Jeg opplever at alle vil være med på dugnaden. At alle vil være med å slå ned smitten. Slik at vi skal ha en helsetjeneste som kan hjelpe alle, når de trenger det.

Disse dagene har vist hva som bor i oss.

Det har vist at vi stiller opp for hverandre. At vi er villige til å strekke oss langt for å hjelpe hverandre. At vi alle trår til når det gjelder. Og ikke minst: at vi står sammen. 

Disse ukene har vist Norge på sitt aller beste.

På vegne av hele regjeringen vil jeg si tusen takk til alle som har bidratt til at vi kan slå ned viruset og kan begynne å jobbe på litt andre måter.

Viruset har en høy pris.

Mange nordmenn har mistet livet. Familiene deres har gått inn i påskeuken uten sine kjære. Til dere vil jeg sende mine varmeste tanker.

Viruset har også lammet næringslivet vårt. Arbeidsplassene våre.

Ved inngangen til påsken står 400.000 nordmenn uten jobb. De fleste fordi de er permittert.

Til dere vil jeg si at vi gjør alt vi kan for å slå ned smitten, og for å sikre at bedriftene og jobbene er der også etter koronakrisen.

Sammen med partiene på Stortinget har vi laget ordninger som forhåpentligvis gjør en veldig krevende situasjon litt enklere.

Det koster, men det er verdt det.

Alle har sett bildene og lest skrekkhistoriene fra andre europeiske land hvor helsevesenet har kollapset.

Vårt mål er at vi ikke skal havne der.

Regjeringen har i dag besluttet hvilke tiltak vi skal ha i den videre kampen mot viruset.

Det gjør vi med bakgrunn i nye analyser fra Folkehelseinstituttet og råd fra Helsedirektoratet.

De nye analysene gir grunnlag for forsiktig optimisme.

Vi ser at smittekurven har flatet ut, og at smitteverntiltakene fungerer.

I fellesskap har vi nådd målet om at hver syke i gjennomsnitt bare skal føre smitten videre til én person.

Som dere hørte i går, anslås tallet nå til 0,7.

Det er gledelig. Men dette er bare et øyeblikksbilde.

Jeg har et sterkt behov for å si at vi ikke kan senke skuldrene og tro at vi nå kan lene oss tilbake og bevege oss tilbake til hverdagen slik den var før.  

Vi er fortsatt langt fra halvspilt, hvis vi skal sammenligne dette med en fotballkamp.

Men med godt lagspill har Norge klart å få kontroll på viruset.

Jobben nå er å beholde den kontrollen.

Derfor vil vi holde fast på det vi vet virker. Vi viderefører «slå ned»-strategien, men med noen justeringer i tiltakene.

De endringene vi nå skal gjøre, skal vi gjøre sammen, kontrollert og over tid. Dette er tre viktige nøkkelbegreper.

Før vi gjør endringer i selve strategien, og større endringer i tiltakene som begrenser kontakten mellom oss, må vi ha bedre måter å spore smitten på.

Vi må kunne teste flere, teste hyppigere, og vi må ha på plass et system for raskere og mer effektiv isolasjon av de som er syke.

Til alle dere som synes det tar for lang tid. Jeg forstår den utålmodigheten. Hvis vi lykkes med å kontrollere smitten fremover, kan vi åpne opp mer. Men hvis vi mislykkes, må vi stramme inn igjen.

Regjeringen har i dag besluttet å gjøre syv endringer.  

Alle forutsetter at vi skal ha gode regler for smittevern på plass. Derfor skal Folkehelseinstituttet, sammen med fag- og bransjeorganisasjonene, jobbe med standarder for smittevern innenfor de ulike områdene.

Når de er klare og kan brukes, gjør vi følgende:

Fra 20. april vil vi åpne opp landets barnehager.

Fra 27. april skal elevene på 1.- 4. trinn tilbake på skolen og i SFO.

Da gir vi barnehager og skoler god tid til å planlegge åpning. Foreldre, barn og ansatte får trygghet for at vi har de nødvendige smitteverntiltakene på plass.

Vår ambisjon er at alle elever på en eller annen måte skal få komme tilbake på skolen før sommeren.

Fra 27. april gjenåpner vi videregående skole for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på VG2, dersom det kan gjøres på smittevernfaglig forsvarlig måte.

Fra 27. april åpner vi også for at studenter som er helt i slutten av sine gradsstudier, og som er helt avhengig av utstyr på lærestedet, kan komme tilbake til universiteter, høyskoler og fagskoler. Det samme gjelder ansatte i rekrutteringsstillinger som er i sluttfasen av sine prosjekter.

Kunnskapsminister Guri Melby vil si mer om dette etterpå, men jeg understreker at det bare er de nødvendige tingene man kan komme tilbake for å utføre, og at smittevernhensyn skal ivaretas.

Fra 20. april vil én-til-én helsetjenester som psykologer, optikere og fysioterapeuter kunne gjenoppta en større del av virksomheten sin.

Senest fra 27. april vil vi åpne for én-til-én tjenester som frisør, massasje og hudpleie basert på disse standardene som skal utarbeides. 

Alle skal få tid til å sette seg inn i standardene, forberede seg godt og sørge for at de har nødvendig smittevernutstyr for å gjøre sin jobb.

Fra 20. april vil vi også åpne for at folk kan overnatte på hytten sin. Oppfordringen om å begrense unødvendige fritidsreiser gjelder fremdeles. Vi må fortsatt begrense bevegelsesmønstrene våre og holde smitten nede.

Jeg har nå gått gjennom de tiltakene vi vil lette på i denne omgang. Andre ting vil ikke bli endret. Større idretts– og kulturarrangement vil ikke kunne gjennomføres før 15. juni.

Innen 1. mai vil vi komme tilbake med en ny vurdering for resten av sommeren når det gjelder store idretts- og kulturbegivenheter. Det handler om forutsigbarhet for arrangørene og at vi må se hvordan smitteverntiltakene våre fungerer.

Når vi nå åpner litt opp, må jeg understreke så sterkt jeg kan at dette ikke betyr at vi kan bli mer uforsiktige på andre områder.

Alle andre tiltak og råd gjelder derfor fremdeles, både knyttet til grupper, forsamlinger og uteliv.

De som kan jobbe på hjemmekontor, må fortsatt gjøre det.

Vi må fortsatt være gode på å holde avstand.

Vi må fortsatt vaske hendene like ofte og hoste i albukroken og ta alle hygiene- og smitteverntiltakene på alvor.

Alle som opplever symptomer skal holde seg hjemme.

Reglene om karantene og isolasjon må respekteres like strengt som før.

Hvis vi blir mer uforsiktige i hverdagen, kan spredningen av viruset komme ut av kontroll.

I så fall må vi igjen stramme inn tiltakene.

Vi nordmenn er kjent for vår evne til å ta et skippertak. Men når det gjelder smittevern, nytter det ikke med skippertak. Her må vi vise utholdenhet i det lange løp.

Sammen har vi nådd målet om å slå ned viruset.

Sammen skal vi kontrollere det i tiden som kommer.

Og da kan vi også sammen ta hverdagen tilbake.