Historisk arkiv

Statsministerens innlegg på pressekonferanse om koronatiltak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solbergs innledning på pressekonferanse om koronasituasjonen 31. mars 2020.

Sjekket mot fremføring

Kjære alle sammen,

For snart tre uker siden ble svært inngripende tiltak satt i verk i Norge.

Målet med tiltakene var å slå ned smitten.

Det er fortsatt usikkerhet. Men tall for sykehusinnleggelser kan tyde på at det går den rette veien. Tiden vil vise om tiltakene virker godt nok.

Hver enkelt av oss kjenner nå på at det er krevende med så strenge tiltak over tid. Også for samfunnet er dette krevende. Derfor har regjeringen i flere runder kommet med tiltak for å bøte på dette.

Den siste krisepakken ble det enighet om på Stortinget i natt, og jeg vil takke Stortinget for godt samarbeid. Vi samarbeider også godt med partene i arbeidslivet for å sørge for at de langsiktige konsekvensene av denne krisen blir minst mulig.

At vi jobber sammen i slike tider er en styrke for Norge som land, og et godt tegn på at vi skal klare å komme oss videre når vi kan slippe opp på tiltakene.

Hvor raskt det kan skje, avhenger av hvor godt vi lykkes med å slå ned viruset.

Jeg vil takke folk over hele Norge for at dere slutter opp om de strenge korona-tiltakene.

Jeg forstår at tiltakene tar på, og jeg er imponert over folks tålmodighet og det samholdet vi ser.

Som alle andre håper jeg vi kan få hverdagen vår tilbake så raskt som mulig. Men for noen blir det litt annerledes. Også i Norge har flere familier mistet sine kjære på grunn av koronaepidemien de siste dagene. Mine tanker går til familiene og deres nærmeste.

Så er det slik at denne epidemien og de langsiktige utfordringene er avhengig av at vi bygger opp kapasitet i helsevesenet. Koronaepidemien har utløst et akutt merbehov for respiratorer over hele verden, og leveringstiden fra produsentene er derfor både lengre og mer usikker enn normalt.

De siste ukene har det vært diskutert hvorvidt norske sykehus har tilstrekkelig respiratorkapasitet dersom for mange blir syke samtidig.

Vi har en god helsetjeneste i Norge.

Og hvis alle følger myndighetenes råd og pålegg, håper vi at vi skal unngå å havne i den situasjonen hvor vi har mangel på respiratorer til dem som trenger det. Samtidig må være forberedt dersom det likevel skjer.

Grunnen til at jeg har bestemt meg for å være med på pressekonferansen i dag, er at jeg har en god nyhet å komme med.

Og en gledelig historie å fortelle.

En historie om nasjonal dugnadsånd, om ressursene som fant hverandre, om kreativ bruk av kompetanse og om hva vi kan få til i dette landet når det virkelig gjelder.

Den 12. mars kom det en telefon til Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Den var fra Eivind Gransæther, som er ingeniør og gründer i olje- og gassbransjen i Stavanger.

Han hadde sett konsekvensene av respiratormangelen i Italia, og satt seg ned og designet en respiratorløsning for å unngå at Norge skulle havne i samme situasjon.

Tiden var knapp, og han spurte derfor FFI om råd og bistand.

Oljebransjen og Forsvarets forskningsinstitutt er jo ikke først og fremst kjent for å lage medisinsk utstyr.

Men begge har teknologisk kompetanse i verdensklasse.

I tillegg er FFI spesialister nettopp på å kunne ta frem nyskapende, teknologiske løsninger hurtig i samarbeid mellom forskning, industri og sluttbrukere.

I en krisesituasjon byttet de ut olje og forsvar med helse. Fordi det var det landet trengte mest akkurat nå.

Og FFI finansierte selv første fase for ikke å tape verdifull tid.

Med seg på laget fikk de den store, norske produsenten av medisinsk utstyr, Laerdal Medical og den norske teknologibedriften Servi - i tillegg til medisinske fagpersoner fra norske sykehus og Forsvarets sanitet.

Og i dag, knapt tre uker senere, har jeg gleden av å si at produksjonen snart kan starte.  

Det betyr at vi snart kan forsterke respiratorkapasiteten ved sykehusene våre med egne, norskproduserte nød-respiratorer.

For den nasjonale helseberedskapen ligger det en stor trygghet i dette.

Produksjonen av nød-respiratorer vil foregå i Kristiansand, og den kan starte opp allerede i midten av april. I første omgang skal det produseres 1000 nød-respiratorer. På sikt kan produksjonen økes vesentlig.

Norge vil ikke trenge alle disse.

Det betyr at vi også kan bidra internasjonalt med essensielt utstyr i behandlingen av pasienter som trenger pustehjelp.

Forsvarets sanitet jobber også med å se på hvordan nød-respiratoren kan integreres i deres feltsykehuskonsept. I tilfelle behovet for intensivsengeplasser skulle bli høyere enn det sykehusene kan klare å tilby.

Dette viser hva vi kan få til med all den fantastiske kompetansen vi har her i landet. Når krisen rammer oss, viser vi at vi er i stand til å tenke nytt og annerledes. Vi evner å bruke vår kunnskap på nye måter.

Og vi kan skape fremragende resultater gjennom samarbeid, tillit og nyskaping på tvers av bransjer og sektorer.

Det var jo ikke umiddelbart intuitivt at det var folk fra oljebransjen og forsvarssektoren som skulle bidra til å løse en utfordring for helsevesenet. Men det gjorde de, og de gjorde det på eget initiativ.

Mange bedrifter bidrar nå til å løse de akutte utfordringene helsevesenet og samfunnet opplever.

Sykehusinnkjøp har inngått avtaler med flere leverandører om produksjon av smittevernutstyr.

Bedriften Asap Norway i Skien er en av dem. Til vanlig lager de engangslaken til ulike bransjer. Nå har de inngått en kontrakt med Helse Sør-Øst om å lage smittevernfrakker.

Og det er mange andre initiativ som kan nevnes.

Ett av dem har vi sett i Grimstad, der brennevinsprodusenten K.G. Puntervold har lagt om fra å produsere gin og akevitt til å produsere håndsprit.

Initiativ som dette gjør meg imponert og takknemlig.

Og det gjør meg optimistisk for hva dette landet kan gjøre, også for fremtiden.

For det kommer en tid etter denne krisen. En krevende tid hvor vi vil stå overfor store utfordringer som vi må løse sammen.

Konsekvensene av både koronapandemien og klimakrisen vil stille krav til at vi evner å finne nye, bedre og smartere måter å gjøre ting på.

Dagens nyhet et godt eksempel på det, og en inspirasjon for oss alle.

Da vil jeg gi ordet til Tore Lærdal, som er med oss på video fra Stavanger. Han vil si litt mer om nød-respiratoren som nå snart er klar for produksjon.