Historisk arkiv

Statsministerens innledning om neste trinn i gjenåpningen av Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solbergs innledning på koronapressekonferanse 21. mai 2021.

                                                                                      Sjekkes mot framføring. 

Kjære alle sammen, 

Vi har stått i denne krisen sammen.

Vi skal komme ut av denne krisen sammen.

I begynnelsen av april la regjeringen frem en plan for hvordan vi skulle åpne samfunnet opp igjen.

Det er data og ikke datoer som bestemmer hvor fort vi går frem.

Jeg vil minne om at for hvert trinn vi tar, ser vi på smittesituasjonen, kapasiteten i helsetjenesten og antall vaksinerte.

Det første trinnet gikk vi 16. april. Vi sa da at vi måtte se konsekvensene av de første lettelsene før vi kunne gå videre til det neste trinnet. Det har vi nå gjort.

Vi ser at smittetallene er stabile.

At antall sykehusinnleggelser går ned.

Og at vaksineringen går etter planen.

Regjeringen mener derfor det er forsvarlig å gå videre i gjenåpningen. Det gjør at vi kan styrke arbeidet med å få fart på Norge igjen. 

27. mai går vi til trinn 2, altså torsdag i neste uke.

Selv om vi åpner Norge mer opp, har vi fortsatt utbrudd og mer smitte noen steder.

Det er viktig at kommunene får noen dager til å vurdere om de må ha strengere regler lokalt for å holde kontroll på smitten.

Det betyr at vi nå går inn i en periode hvor det kan bli større forskjeller på smitteverntiltakene i de ulike delene av landet.

Det kan altså være strengere regler der du bor enn de som gjelder nasjonalt.

Jeg skal nå gå gjennom de nasjonale reglene og anbefalingene.

Det er mye informasjon. Og jeg minner om at alt også blir lagt ut skriftlig på koronasidene på regjeringen.no.

Jeg vil først gå gjennom de nasjonale reglene, altså de som er bestemt i forskrifter.

 • På private arrangementer på offentlig sted, i for eksempel leide eller lånte lokaler, kan man være inntil 20 personer innendørs og 30 utendørs.
 • Hvis man skal ha et offentlig arrangement inne, uten faste, tilviste plasser, kan man være 50 personer.
 • På arrangementer der alle deltakerne er under 20 år og fra samme kommune, kan de være 100. Dersom alle i publikum har faste sitteplasser, kan man være 200.
 • På offentlige arrangementer utendørs kan man være inntil 200 personer uten faste, tilviste sitteplasser.
 • Det kan være 600 personer dersom det er faste, tilviste plasser, alle er fordelt på tre kohorter, og det er minst 2 meters avstand mellom kohortene.
 • Det blir nå tillatt med skjenking til midnatt, og det blir ikke lenger krav om matservering. Man må fremdeles ha bordplassering og holde meteren.
 • Varemesser og midlertidige markeder defineres ikke lenger som arrangement. Det betyr at de kan ha aktivitet på samme måte som kjøpesentre, men de må registre kontaktopplysninger til de som kommer.
 • I toppidretten åpner vi for treningskamper i serier som ennå ikke har startet opp, inkludert PostNord-ligaen.

Dette var de nasjonale reglene. Jeg vil nå gå gjennom endringene som fra neste uke kommer i de nasjonale anbefalingene:

 • Man kan ha opptil 10 gjester på besøk hjemme, gitt at det er mulig å holde avstand. Personer som er beskyttet, blant annet de som har fått første vaksinedose for mer enn tre uker siden, regnes ikke med i antallet.
 • Fra og med neste uke skal lokale myndigheter avgjøre hvilket tiltaksnivå det skal være i skoler, SFO-er og barnehager. Det betyr at det i områder med lite smitte er mulig å gå over til grønt nivå, det vil si nesten normal drift.
 • Studenter ved universiteter, høyskoler og fagskoler skal få være mer på campus. De skal få tilbud som fører til at de kan møtes og få best mulig undervisning. Vi vil teste mer, og registrere hvem som er til stede.
 • Vi endrer anbefalingen om hvor mange voksne over 20 år som kan samles til organisert trening i breddeidrett og kultur- og fritidsaktiviteter. Nå kan det være opp til 20 personer innendørs og 30 personer utendørs. Meteren gjelder fortsatt. Flere grupper kan være aktive samtidig, i ulike kohorter.
 • Lag i barne- og ungdomsidretten fra små kommuner som ikke har andre motstandere i kommunen, kan reise til nabokommunen for å konkurrere hvis kommunene har cirka like mye smitte.
 • Vi fraråder ikke lenger unødvendige reiser innenlands. Men de som ikke er beskyttet, må være ekstra forsiktige. Planlegg reisen godt slik at du unngår å spre smitte til andre steder. Det gjelder særlig for folk fra steder med mye smitte.

De to siste punktene jeg nevnte, gjelder fra og med i dag.

Én av tre voksne nordmenn har nå fått sin første vaksinedose. De fleste i risikogruppene er snart vaksinert. Derfor har regjeringen bestemt at inntil 500 personer som er samfunnskritisk nøkkelpersonell skal vaksineres.

Dette er mennesker som jobber med myndighetens håndtering av pandemien, og på Stortinget, i regjeringen, på Slottet og i Høyesterett.

Jeg er glad for at vi begynner å se slutten på pandemien.

Gradvis kan vi ta hverdagen tilbake.

Jeg må likevel minne om at selv om det kommer lettelser nasjonalt, kan det være behov for å slå ned utbrudd lokalt. Du må altså følge med i kommunen der du bor, for å se hvilke regler som gjelder der.

Regjeringen vil også bruke testing og koronasertifikat aktivt for å kunne åpne opp mer i tiden som kommer, og det vil Guri snakke mer om.