Historisk arkiv

Statsministerens innledning på pressekonferanse om koronasituasjonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solbergs innledning på pressekonferansen om koronasituasjonen på Statsministerens kontor 3. januar 2020.

Kjære alle sammen

Jeg vil gjerne ønske dere alle et godt nytt år. Men det nye året har dessverre ikke startet slik vi håpte. Vi er urolige for utviklingen i smittetallene, og vi har en pågående redningsaksjon på Gjerdrum. Det er med stor sorg vi har mottatt beskjeden om at seks mennesker er funnet omkommet etter skredet på Gjerdrum. Våre tanker går til de som har mistet sine kjære.

Redningsaksjonen pågår fremdeles, og vi tenker også på alle de som lever med usikkerhet om hvordan det går med de som fortsatt er savnet.

Smittesituasjonen
Denne pressekonferansen vil i hovedsak handle om koronasituasjonen. Allerede før jul varslet vi at regjeringen vil følge smittetallene gjennom julen, fordi korona-viruset ikke tar ferie. Vi ser dessverre flere tegn til at en ny smittebølge kan være på vei.

 • Smittetallene er økende.
 • Smitten sprer seg til nye områder. Det øker i Sørøst-Norge, Rogaland, Nordmøre, Trøndelag og flere kommuner i nord.

Og ennå har vi ikke sett den fulle effekten av jule- og nyttårsfeiringen, hvor mange har vært samlet.

Overvåkingen tyder på at smitten har økt i høytiden. Det nasjonale smittesporingsteamet ser at det særlig har kommet utbrudd når folk som kjenner hverandre møtes inne – som på fester, juleselskaper, hytter og religiøse samlinger.

Det er tidlig å si akkurat hvordan tallene blir. Situasjonen er uoversiktlig. Mange fridager har gjort at færre har testet seg i høytiden. Men en høyere andel av de som har testet seg, er smittet.

De nærmeste dagene venter vi at en del som bor i Norge kommer tilbake fra opphold i utlandet. I tillegg er det mange som forflytter seg internt i landet. Det fører til økt risiko for smitte.

Den nye varianten av viruset påvist i England, ser ut til å være mer smittsom. Nå er den nye varianten også funnet her i landet. Det øker risikoen for en ny smittebølge her hjemme.

Summen av disse tallene og opplysningene som gjør at vi er bekymret. Helsemyndighetene frykter at ekstra smittespredning de første ukene av det nye året kan føre til at epidemien kommer ut av kontroll.

Vi kan ikke la det skje.

Vi skal ikke la det skje.

Sammen må vi ta et krafttak for å hindre at smitten sprer seg.

Nye smittetiltak
Jeg ber dere derfor om ikke å ha besøk hjemme! Vent fjorten dager før du inviterer noen hjem, eller drar på besøk til noen andre.

Dette gjelder ikke dere som er avhengige av hjemmetjenester og mennesker i livets siste fase. De som bor alene kan få besøk av 1-2 nære venner eller besøke en fast husstand. Det er lite smitte blant barn, så barn i barneskoler og barnehager kan derfor få besøk fra barn i samme kohort i klassen. Men alle vi andre må sette det sosiale livet på vent i minst to uker. Det er ikke nå du skal dra på trening med andre innendørs, på korøvelse eller i en lesesirkel.

Vi strammer inn smittevernstiltakene over hele landet, og innfører følgende regler de to første ukene i januar:

 • Det blir forbudt å skjenke alkohol, men serveringssteder kan ellers holde åpent.
 • Det kan maksimalt være 5 personer sammen på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leide lokaler.
 • Det kan være maksimalt 10 personer på innendørs arrangementer på offentlig sted eller i lånte eller leide lokaler, men inntil 200 personer hvis alle sitter i fastmonterte seter. I begravelse kan det være inntil 50 personer selv om det ikke er fastmonterte seter.

Dette er altså regler som vil komme i forskrift, altså pålegg som du må følge og som du kan bøtelegges for dersom du ikke gjør det.

I tillegg kommer vi med følgende råd og anbefalinger for alle i hele landet. Hvis alle følger disse, vil vi sammen begrense smitten.

 • All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler, fagskoler og lignende gjøres digitale frem til 18. januar.
 • Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler vil gå over i rødt nivå. Guri vil utdype dette senere.
 • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland, men du kan dra på hytta sammen med de du bor sammen med.
 • Alle som kan ha hjemmekontor, bør ha det
 • Kjøpesentre og butikker bør ha antallsbegrensninger og adgangskontroll slik at det er mulig å holde avstand. Vi vil vurdere å forskriftsfeste dette.
 • Vi anbefaler at alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs blir utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også aktiviteter som samler barn og unge på tvers av klasser og kohorter. Begravelser skal fortsatt kunne gjennomføres.
 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres hvis det er mulig å holde god avstand, det vil si minst en meter.
 • Toppidretten har et særskilt unntak med egen regulering, og omfattes ikke av disse anbefalingene.

I kommuner og regioner med høyt smittepress, har vi følgende råd og anbefalinger i tillegg til de som vi allerede har gitt:

 • Vurdere om barneskoler og barnehager skal følge veilederen for «rødt nivå».
 • Vurdere påbud om bruk av munnbind på offentlig sted der det ikke er mulig å holde avstand på minimum en meter.
 • Vurdere påbud om hjemmekontor i den utstrekning dette er mulig, hvor det er høyt smittepress.
 • Vurdere påbud om å stenge driften av treningssentre, bingo og svømmehaller.

Alle tiltakene vil i første omgang vare i fjorten dager, fra 4. januar til 18. januar. Vi vil vurdere tiltakene på nytt i midten av januar.

Samlet sett håper vi at denne pakken av tiltak skal være nok for å unngå en ny smittebølge. Vi vet at lyspunktene er der foran oss. Vaksinene rulles ut. Men vi må altså klare å holde ut litt til. Og det blir litt strengere de første ukene. Men det er viktig å understreke - dette virker bare hvis alle tar del i krafttaket. Og alle bidrar.