Historisk arkiv

Statsministerens innledning på pressekonferanse om koronasituasjonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solbergs innledning på pressekonferansen om koronasituasjonen i Marmorhallen, 9. mars 2021.

Kjære alle sammen,  

Som dere vet, har jeg i dag holdt en redegjørelse i Stortinget der jeg har orientert om nye tiltak som kan iverksettes på kort tid.  

Bakgrunnen for at vi gjør dette nå er at smittesituasjonen flere steder i landet går feil vei.

Den nye virusvarianten sprer seg lettere og kan føre til mer alvorlig sykdom.

Derfor må vi reagere enda raskere for å slå ned smitten.

Kommunene – som har gjort en fantastisk innsats gjennom pandemien – må sette i verk tiltak umiddelbart når de oppdager smitte. Og de må raskt samordne tiltak med nabokommunene for å hindre at smitten sprer seg.

Selv om vi ser at smittebildet kan endre seg raskt, er hovedbildet fortsatt at det er mest smitte i Oslo, Viken, Vestfold og Telemark og Agder – i tillegg til enkelte utbrudd andre steder. Men det er viktig å understreke at i uke 2, hadde vi 29 kommuner som var vurdert som mulig stigende eller stigende. I dag har vi 62 kommuner som er i den kategorien. Det er altså bredere enn det var tidlig i januar.

I en situasjon av denne typen vil det ikke være mest treffsikkert å innføre veldig strenge nasjonale tiltak.

Den vanskeligste vurderingen vi har hatt, er vurderingen av balansen mellom å innføre sterkere lokale tiltak eller forsterkede nasjonale tiltak. Rett og slett fordi smittebildet er så ulikt ulike steder i landet.

Derfor holder vi oss foreløpig til en strategi med lokale tiltak. Men dersom utbruddene ikke slås raskt nok ned lokalt, har vi også vurdert hvilke nasjonale tiltak som vil innføres. Det dreier seg både om man ikke klarer å holde nede smitten lokalt eller om vi ser enda større spredning i landet.

Vi innfører ikke nye, nasjonale tiltak nå.

Men hvis summen av disse tiltakene vi nå har ikke får smitten raskt ned – og hvis smitten sprer seg til nye områder, blir vi nødt til å gjøre dette.

Det vil kunne skje raskt. De tiltakene vi da vurderer – som står på listen for opptrapping på nasjonale tiltak – vil være:

Å redusere antallet som kan være på arrangementer til

  • maks 20 personer på faste tilviste plasser innendørs, i dag er det 100
  • maks 50 personer i begravelser og bisettelser, i dag er det 100
  • maks 50 personer på arrangementer ute, mot 200 i dag

Vi vil også vurdere å forby – ikke bare anbefale at man ikke har organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne – men legge det inn på forskriften og forby det.

Vi vil vurdere å stenge svært mye av aktiviteten på treningssentre og i svømmehaller.

Vi vil vurdere å stenge fornøyelsesparker, bingohaller og lignende.

Og vi vil vurdere å innføre skjenkestopp over hele landet.

Dette er altså regler vi raskt kan komme til å innføre dersom vi ikke får smitten ned med de tiltakene vi har nå og kommunene har.

I tillegg vil vi også vurdere nye og strengere anbefalinger:

Holde minst to meters avstand til andre enn de du bor med.

Og maks ha 10 private kontakter per uke, i tillegg til grensen på maks fem gjester om gangen.  

Dersom heller ikke dette får ned smitten, vil vi vurdere enda strengere tiltak – slik vi hadde de to første ukene etter jul.

Da vil vi tilbake til den strenge pakken som sa ingen gjester hjemme.

Og at alle organiserte aktiviteter også for barn og unge ble avlyst.

I en slik situasjon kan det også være aktuelt å gå over til digital undervisning på alle universiteter, høyskoler og fagskoler.

Og innføre rødt nivå på ungdomsskoler og videregående skoler.

Og kommuner med høyt smittetrykk bør vurdere rødt nivå også i barneskoler og barnehager.

Vi har to trapper opp på nasjonale tiltak sånn som det ligger an nå.

 ***

Det er bare noen uker til påske, og vi vet at feriereising har vært en av utfordringene. Vi så en økning i høst etter høstferien, vi har enda ikke data på vinterferien som er gode nok. Men vi har et veldig viktig budskap å komme med når det gjelder påske.

Vi oppfordrer nå nordmenn som bor i utlandet til ikke å reise til Norge i påsken. Det gjelder også for studenter.

Nå vet vi at studenter ofte sitter og leser til eksamen i påsken, så det er ikke sikkert mange hadde planlagt å reise. Men, det er fint at vi nå ikke reiser tilbake til Norge.

Og så minner jeg om at frem til 15. april gjelder reiserådet om å ikke dra til utlandet, med mindre det er strengt nødvendig. Når vi sier dette, er det fordi vi har stengt ute mange arbeidsinnvandrere til landet, men vi ser av innreiseregistreringen vår at det er en hel del bosatt i Norge som har hatt opphold i utlandet de senere månedene også.

Det betyr at folk som bor i Norge ikke bør dra til utlandet på påskeferie.

Hvis noen likevel velger å reise, er det altså viktig å si at vi forbereder mulige innstramninger i karanteneordningen for å motvirke smitte. Det er to konkrete regler som kan få betydning.

Vi vurderer å innføre krav om at folk som bor i Norge, men som har vært i utlandet, i utgangspunktet må bo på karantenehotell når de kommer tilbake.

Hvis du skal få unntak fra denne hovedregelen, må du kunne dokumentere at du har tilgang til eget soverom og bad som du ikke deler med de du bor med. Det betyr at det nok er ganske mange flere som bør bo på hotell i en sånn situasjon.

Og du må holde to meters avstand til andre i husstanden gjennom hele perioden du er i karantene.

For de som vil feriere hjemme i Norge i påsken, så kommer vi tilbake med mer konkrete anbefalinger. Vi må se an smittebildet hvor strenge de blir.

Til slutt vil jeg si litt om justeringer som er gjort når det gjelder vaksinering:

  • Frem til nå har vi fordelt vaksiner med utgangspunkt i andel eldre over 65 år. Helt naturlig siden det har vært målgruppen for vaksiner i første runde. Nå endrer vi dette, og vil fordele etter hvor mange innbyggere over 18 år kommunene har. Det vil i praksis si at kommuner som har mange unge innbyggere vil få flere vaksiner.

  • I tillegg har FHI avgjort at AstraZeneca-vaksinen også kan gis til personer over 65 år. Det er i tråd med den faglige tilrådningen fra Verdens helseorganisasjon.

  • Regjeringen har, etter faglig innspill fra FHI, vedtatt at intervallet mellom dose en og to for Pfizer-BioNtech-vaksinen kan forlenges fra tre til seks uker. FHI vil om kort tid komme til en endelig faglig konklusjon. FHI vil også vurdere om intervallet kan forlenges ut over seks uker.

På søndag holdt jeg en tale hvor jeg sa at vi må holde ut litt til. At vi sammen skal gå det som forhåpentligvis er den siste motbakken. Vi håper disse tiltakene vil bidra til at vi når dette. 

Derfor håper vi at vi nå snart kan begynne å snakke om hvordan vi gjenåpner og hvordan vi trapper ned fordi vi har vaksinert nok. Men også fordi vi har kontroll på smittesituasjonen. Det er viktig å understreke at har vi ikke kontroll på smittesituasjonen ved inngangen til mai måned, må vil fortsette å ha strenge tiltak selv om vaksineandelen øker. Fordi det er mange også i yngre aldersgrupper som blir alvorlig syke av Covid-19.