Historisk arkiv

Svar på spørsmål om menneskerettighetssituasjonen i Bahrain

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Børge Brende har svart på et spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) om hva Norge vil gjøre for bahrainske menneskerettighetsaktivister.

Skriftlig spørsmål nr. 1186 (2013-2014).
Datert 03.09.2014.

Fra representanten Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren:
Vil Norge protestere overfor Bahrain og kreve Maryam Al-Khawaja løslatt, og vil utenriksministeren ta initiativ til et felles nordisk press mot regimet i Bahrain for å få menneskerettighetsaktivister i landet satt fri?

Utenriksministerens svar:
Menneskerettighetssituasjonen i Bahrain er blitt stadig vanskeligere siden begynnelsen av «den arabiske våren» i 2011. Denne utviklingen har dessverre fortsatt helt frem til i dag, og situasjonen er meget bekymringsfull.

Norge har tatt opp menneskerettighetssituasjonen i Bahrain i FNs menneskerettighetsråd i flere sesjoner, i 2012, 2013 og senest i juni 2014. Vi har konsekvent oppfordret bahrainske myndigheter til å etterleve sine internasjonale menneskerettighetsforpliktelser. Det er myndighetenes ansvar å påse at menneskerettighetsforsvarere får utføre sitt arbeid uten å risikere straff og forfølgelse.

Arrestasjonen av dansk-bahrainske Maryam al-Khawaja illustrerer hvor vanskelig situasjonen er for menneskerettighetsforsvarere i Bahrain. Al-Khawaja er fungerende leder av Bahrain Center for Human Rights, som ble tildelt Raftoprisen i 2013 for sitt arbeid med å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter i Bahrain. Maryam al-Khawaja har de siste årene bodd i Danmark, og ble arrestert da hun reiste tilbake til Bahrain for å besøke sin fengslede far, menneskerettighetsaktivisten Abdulhadi al-Khawaja.

Norge har tett kontakt med danske myndigheter om saken siden Maryam al-Khawaja er dansk statsborger. Vår reaksjonsform er derfor nøye avstemt med danske myndigheter som har en naturlig lederrolle i håndteringen av denne saken.

Norge vil på nytt ta opp menneskerettighetssituasjonen i Bahrain under høstsesjonen i FNs menneskerettighetsråd som åpnet denne uken.

Vi vil fortsette arbeidet sammen med andre land for å bidra til at fengslede menneskerettighetsaktivister i Bahrain blir satt fri.