Historisk arkiv

Svar på spørsmål om FN-rapport om Israel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Petter Eide (SV) om Norge stiller seg bak konklusjonene i en FN-rapport som konkluderer med at Israel har begått gjentatte brudd på menneskerettighetene og folkeretten i sin respons på demonstrasjoner på Gazastripen.

Skriftlig spørsmål nr. 1119 (2018-2019).
Datert 04.03.2019

Fra representanten Petter Eide (SV) til utenriksministeren:
En nylig publisert rapport fra en uavhengig FN-kommisjon har gransket Israels respons på demonstrasjoner på Gazastripen, hvor 189 mennesker ble drept. Konklusjonen i rapporten er at israelske soldater har begått gjentatte brudd på menneskerettighetene og folkeretten, og noen av bruddene kan være krigsforbrytelser eller forbrytelser mot menneskeheten.

Stiller utenriksministeren seg bak konklusjonene i rapporten, og i så fall, på hvilken måte vil hun ta opp dette med israelske myndigheter?

Utenriksministerens svar:
Jeg er kjent med de alvorlige konklusjonene i rapporten til undersøkelseskommisjonen som ble opprettet av FNs menneskerettighetsråd i mai i fjor, og rapporten vil bli diskutert 18. mars under Menneskerettighetsrådets pågående sesjon.

Regjeringen har uttrykt sterk bekymring over voldsopptrappingen i og rundt Gaza siden april 2018. Vi mener at det er uakseptabelt å skyte med skarpt mot sivile, noe vi har kommunisert tydelig til israelske myndigheter. Det høye antallet drepte barn, journalister og humanitære arbeidere er sterkt beklagelig.

Sivile skal beskyttes under væpnet konflikt. Vi oppfordrer alle parter til å respektere humanitærretten og unngå tap av flere liv.

Den ustabile situasjonen i Gaza viser hvor viktig det er å få fremgang i arbeidet med en varig fredsløsning mellom palestinere og israelere. Vi vil fortsette å bruke Giverlandsgruppen for Palestina (AHLC) til å bygge et institusjonelt og økonomisk grunnlag for en fremtidig palestinsk statsdannelse, og bidra til en forhandlet to-statsløsning.