Historisk arkiv

Nyheter

Norge fordømmer bruk av klasevåpen i Sør-Sudan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

FN melder om funn av rester etter nylig brukt klaseammunisjon i Sør-Sudan. - Det er helt uakseptabelt at det er brukt klasevåpen i konflikten i Sør-Sudan. Norge fordømmer all bruk av klasevåpen, sier utenriksminister Børge Brende.

FN melder om funn av rester etter nylig brukt klaseammunisjon i Sør-Sudan.
- Det er helt uakseptabelt at det er brukt klasevåpen i konflikten i Sør-Sudan.  Norge fordømmer all bruk av klasevåpen, sier utenriksminister Børge Brende.

Et mineryddingsteam fra FN har funnet rester etter nylig brukt klaseammunisjon langs veien mellom hovedstaden Juba og byen Bor. Teamet fant rester av åtte bombecontainere som hver inneholder 147 småbomber. Slike bombecontainerne slippes som regel fra fly og åpner seg i luften for å spre småbombene over et større område. Bombene er ustabile og vil lett detonere. Norge var aktivt med å fremforhandle den internasjonale avtalen som forbyr all bruk av klaseammunisjon. 113 stater har til nå sluttet seg til avtalen, men Sør-Sudan er ikke blant dem.

Siden væpnet konflikt mellom president Salva Kiir og tidligere visepresident Riek Machar brøt ut i Sør-Sudan i desember 2013, har over 870 000 mennesker måtte flykte fra sine hjem.

- Funnet kan tyde på nok et brudd på avtalen om våpenstillstand som partene undertegnet i januar. Bruk av klasevåpen vil bare forverre og forlenge konflikten, og må opphøre umiddelbart. Partene må stå ved det de har forpliktet seg til og stanse alle krigshandlinger. Vi gjentar oppfordringen til partene om å få på plass en bred og inkluderende politisk prosess, hvor det sivile samfunnet inkludert organisasjoner for kvinners rettigheter må ha en sentral plass, sier Brende. 

Den humanitære situasjonen i Sør-Sudan går nå fra vondt til verre. Mer enn tre millioner mennesker har behov for mat, vann, tepper og medisiner. FN varsler om at det er stor fare for hungersnød. Norge har så langt bidratt med 100 millioner kroner til nødhjelpsinnsatsen.