Historisk arkiv

Våpenhvile inngått i Sør-Sudan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Norge ønsker våpenhvileavtalen i Sør-Sudan velkommen. Det er viktig at partene nå holder sine løfter. Alle kamphandlinger må stanse umiddelbart og sivile må få tilgang til humanitær hjelp, sier utenriksminister Børge Brende.

- Norge ønsker våpenhvileavtalen i Sør-Sudan velkommen. Det er viktig at partene nå holder sine løfter. Alle kamphandlinger må stanse umiddelbart og sivile må få tilgang til humanitær hjelp, sier utenriksminister Børge Brende.

De stridende partene, bestående av henholdsvis representanter for den sør-sudanske regjeringen, og tidligere visepresident Riek Machar, har i dag har tatt et viktig skritt mot en fredelig løsning på konflikten. Avtalen om våpenhvile er blitt tilrettelagt gjennom meklingsarbeidet til den regionale samarbeidsorganisasjonen IGAD med praktisk tilrettelegging fra Etiopia som vertskap.

- Det er viktig at partene nå fullt ut gjennomfører det de har skrevet under på slik at kamphandlingene stanser umiddelbart. Dette er veldig viktig for at humanitær nødhjelp kan komme inn til de mange som er rammet av konflikten og som har akutte behov for blant annet mat, drikkevann, medisinsk hjelp og tak over hodet. FN og fredsoperasjonen UNMISS har en sentral rolle i arbeidet med å stabilisere situasjonen i Sør-Sudan. Jeg vil uttrykke full støtte til UNMISS i denne situasjonen, sier Brende.

Krisen i Sør-Sudan brøt ut i midten av desember i fjor, som følge av økende politiske spenninger internt i regjeringspartiet SPLM. Krigshandlingene har skapt store ødeleggelser og omfattende humanitære behov. FN anslår at flere tusen mennesker er blitt drept og nærmere en halv million mennesker fordrevet fra sine hjem.

- Partene må raskt forhandle frem neste skritt: å få på plass en bred og inkluderende politisk prosess, hvor det sivile samfunnet inkludert organisasjoner for kvinners rettigheter må ha en sentral plass. Gjennom en slik prosess kan grunnlaget bli lagt for en mer robust demokratisk utvikling, hvor en får løst de underliggende årsakene til denne alvorlige krisen. Norge står klar til å støtte dette arbeidet, sier utenriksministeren.