Historisk arkiv

Dobler nødhjelpen til Sør-Sudan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Over 4,4 millioner sør-sudanere trenger nødhjelp. Konflikten som brøt ut i desember har gjort en allerede vanskelig situasjon verre. Derfor dobler vi nå Norges støtte til humanitær innsats fra 50 til 100 millioner kroner, sier utenriksminister Børge Brende, som i dag er i hovedstaden Juba.

- Over 4,4 millioner sør-sudanere trenger nødhjelp. Konflikten som brøt ut i desember har gjort en allerede vanskelig situasjon verre. Derfor dobler vi nå Norges støtte til humanitær innsats fra 50 til 100 millioner kroner, sier utenriksminister Børge Brende, som i dag er i hovedstaden Juba. 

Siden væpnet konflikt mellom president Salva Kiir og tidligere visepresident Riek Machar brøt ut i Sør-Sudan før jul, har over 575 000 mennesker måtte flykte fra sine hjem og over 112 000 personer har flyktet til nabolandene.

- Avtalen om våpenstillstand som ble inngått forrige uke må respekteres og føre til at nødhjelpen kan komme frem. For å lindre mest mulig nød og hindre en forverring av situasjonen, haster det å få inn mat og medisinforsyninger til avsidesliggende områder, før regnsesongen setter inn og det blir enda vanskeligere å ta seg frem. Dette er krevende arbeid, i store områder med sikkerhetsutfordringer og vanskelig fremkommelighet, sier utenriksministeren.

De nye midlene skal tildeles norske hjelpeorganisasjoner, Røde Kors og FNs humanitære organisasjoner som har etablerte nettverk og kapasitet til å nå ut til den hardt rammede befolkningen. Så langt har Norge i tillegg bidratt med 8 millioner kroner gjennom FNs nødhjelpsfond (CERF). FN har bare fått inn halvparten av midlene som trengs til å dekke akutte humanitære behov, og kommer trolig til å be verdenssamfunnet om mer støtte fremover. Norge følger situasjonen tett og vil vurdere ytterligere humanitære bidrag.

Utenriksministeren møtte i dag Sør-Sudans president Salva Kiir for å ta opp den politiske og humanitære situasjonen i landet og videre norsk engasjement. Norge er en sterk støttespiller også gjennom det internasjonale Troika-samarbeidet med USA og Storbritannia. Brende møtte representanter for IGAD, troikaen, EU og Kina. Han møtte også FNs spesialrepresentant Hilde Frafjord Johnson, ledere for FN-organisasjoner, norske hjelpeorganisasjoner, og norske offiserer og sivilt politi i FN (UNMISS/UNPOL).

Utenriksminister Børge Brende møtte presidenten i Sør-Sudan, Salva Kiir, i Juba 27. januar 2013. Foto: Utenriksdepartementet
Utenriksminister Børge Brende møtte presidenten i Sør-Sudan, Salva Kiir, i Juba 27. januar 2013. (Utenriksdepartementet/Astrid Sehl)