Historisk arkiv

Nora Sveaass valgt inn i FNs underkomité for forebygging av tortur

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

I dag ble Norge og Nordens kandidat, Nora Sveaass, valgt som medlem av FNs underkomité for forebygging av tortur. - Jeg vil gratulere Nora Sveaass, som har utmerket seg som en av de ledende internasjonale eksperter i kampen mot tortur og umenneskelig behandling, sier utenriksminister Børge Brende.

I dag ble Norge og Nordens kandidat, Nora Sveaass, valgt som medlem av FNs underkomité for forebygging av tortur. - Jeg vil gratulere Nora Sveaass, som har utmerket seg som en av de ledende internasjonale eksperter i kampen mot tortur og umenneskelig behandling, sier utenriksminister Børge Brende.  

Ved årets valg til FNs underkomité for forebygging av tortur, som fant sted i Genève, var det 15 kandidater til 13 ledige seter. Sveaass fikk flest stemmer av alle kandidatene, og ble valgt inn med 66 av 70 stemmer.

- FNs underkomité representerte en nyvinning i kampen mot tortur da den ble opprettet i 2002, med fokus på forebygging og feltarbeid. Sveaass’ FN-erfaring og bakgrunn som psykolog gir et verdifullt bidrag til bredden og kvaliteten på komiteens arbeid, sier utenriksministeren.

Nora Sveaass. Foto: Nina Annette Herland, Delegasjonen i Geneve
Nora Sveaass (Foto: Nina Annette Herland, Delegasjonen i Geneve)

Sveaass er førsteamanuensis ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo, og har arbeidet med torturofre og flytninger i mange år. Hun har også vært medlem av FNs torturkomité i perioden 2005-2013.

FNs underkomité for forebygging av tortur består av 25 uavhengige internasjonale eksperter. Den undersøker forholdene for frihetsberøvede personer i blant annet fengsler, politiarrester, psykiatriske institusjoner og barnevernsinstitusjoner i alle stater som er part i tilleggsprotokollen til FNs torturkonvensjon. Norge ratifiserte tilleggsprotokollen 27. juni 2013.