Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2014: Omdisponeringer på bistandsbudsjettet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen foreslår å omdisponere 419,6 millioner kroner innenfor bistandsbudsjettet, samt øke bevilgningen til EØS-finansieringsordningene med 300 millioner kroner for å kompensere for svekket kronekurs.

Regjeringen foreslår å omdisponere 419,6 millioner kroner innenfor bistandsbudsjettet, samt øke bevilgningen til EØS-finansieringsordningene med 300 millioner kroner for å kompensere for svekket kronekurs. Se også pressemelding.  

Regjeringen foreslår følgende økninger innenfor internasjonal bistand: 

  • Støtten til sivil transport av kjemiske våpen ut av Syria økes med til sammen 118 millioner kroner. Økningen dekker allerede påløpte kostnader.
  • Den humanitære bevilgningen økes med 166,6 millioner kroner.
  • Støtten til FNs høykommissær for menneskerettigheter og frivillige organisasjoner som arbeider for fremme sivile og politiske rettigheter økes med fem millioner kroner.
  • Støtten til Ukraina og Moldova økes med henholdsvis 110 og 20 millioner kroner. 

Regjeringen foreslår følgende reduksjoner innenfor internasjonal bistand: 

  • Utviklingshuset legges ned og ti millioner kroner i driftsutgifter kuttes.
  • Flyktningutgifter i Norge reduseres med 406,6 millioner kroner.
  • På grunn av valutajustering reduseres støtte til Verdensbanken med tre millioner kroner. 

Regjeringen foreslår også følgende endringer innenfor utenriksforvaltningen: 

  • Det bevilges 6,9 millioner kroner til utgifter i forbindelse med at Jens Stoltenberg tiltrer som generalsekretær i Nato.
  • Det bevilges 1,2 millioner kroner til leie av nabobygg til statsministerboligen.
  • Bevilgningen til EØS-finansieringsordningene økes med 300 millioner kroner for å kompensere for svekket kronekurs.