Historisk arkiv

Restriktive tiltak mot Russland: Servicetelefon for næringslivet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen innfører nye restriktive tiltak mot Russland. Næringslivsaktører som har behov for informasjon om de nye tiltakene kan ta kontakt med Utenriksdepartementet på egen servicetelefon for berørte virksomheter.

Regjeringen innfører nye restriktive tiltak mot Russland. Næringslivsaktører som har behov for informasjon om de nye tiltakene kan ta kontakt med  Utenriksdepartementet på egen servicetelefon for berørte virksomheter.

Servicetelefonen er åpen mandag til fredag kl. 10.00-14.00 på dette nummeret: 23 95 10 50.   

Tilbudet er ment som en service til berørte virksomheter i norsk næringsliv som ønsker å komme i kontakt med norske myndigheter. Telefonen vil fungere som et kontaktpunkt for videreformidling av henvendelser og gi avklaringer på enkelte spørsmål.