Historisk arkiv

Har du gode forslag til hvordan fornye FN?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet inviterer deg til å gi innspill til prosjektet «FN70: En ny dagsorden», med mål om å gjøre verdensorganisasjonen bedre i stand til å møte fremtidens utfordringer.

- FN har stått svært sentralt i norsk utenrikspolitikk helt siden 2. verdenskrig. Slik vil det også fortsette, men vi ønsker samtidig å bidra til at FN reformeres på en måte som står i forhold til behovene. Vi arbeider nå med å utvikle nye ideer, som vi kan dele med FNs generalsekretær og andre medlemsland. I prosessen vil vi konsultere andre land, forskningsinstitusjoner, tenketanker, organisasjoner og sivilsamfunnet, sier utenriksminister Børge Brende.

FN70-prosjektet oppfordrer til å reflektere over følgende spørsmål:

  1. Har du gode ideer til hvordan Norge kan sette FN bedre i stand til å håndtere gamle og nye utfordringer?
  2. Hvordan kan gode ideer gjennomføres gitt at medlemsland ofte har ulike syn?
  3. Hvilke reformforslag er mest gjennomførbare? 

FN70

Innspill kan sendes til FN70@mfa.no innen 1. desember 2015.

For mer informasjon om FN70, se:

Utenriksminister Børge Brende om FNs utfordringer og FN70s formål i Bistandsaktuelt og Development Today.

På regjeringen.no kan du lære mer om FN70: En ny dagsorden, få svar på spørsmål du måtte ha og se opptaket fra lanseringen av prosjektet 17. februar.

Lurer du på hva Norge gjør i FN og hvordan Norge arbeider i FN hver dag? Norges FN-delegasjoner i New York og Genève gir eksempler.