Historisk arkiv

Viderebruk av informasjon fra offentlig sektor

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen ber Stortinget om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om å innlemme EU-direktiv om viderebruk av informasjon fra offentlig sektor i EØS-avtalen.

Endringsdirektivet legger til rette for mer og bedre bruk av offentlige data i kommersiell og ikke-kommersiell virksomhet, samt å sikre en mer effektiv utnyttelse av slik informasjon over landegrensene.

Det nye direktivet har strengere regler for beregning av gebyrer. Det er dessuten krav om tilrettelegging av informasjon i maskinlesbare formater. I tillegg vil reglene også gjelde for arkiver, biblioteker og museer.

Ettersom direktivet berører norsk lov, ble reglene innlemmet i EØS-avtalen med forbehold om Stortingets samtykke på møtet i EØS-komiteen fredag 17. mars 2017.

Stortinget vedtok i desember i fjor endringer i Offentleglova. Dette var begrensede endringer, da norsk lovgivning allerede oppfyller de fleste krav i endringsdirektivet.