Prop. 67 S (2016–2017)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 59/2017 av 17. mars 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2013/37/EU om viderebruk av informasjon fra offentlig sektor

Formålet med direktiv 2013/37/EU er å legge bedre til rette for viderebruk av offentlig informasjon i kommersiell og ikke-kommersiell virksomhet som et ledd i EUs digitale agenda. Ettersom direktivet berører norsk lov, ble beslutningen i EØS-komiteen tatt med forbehold om Stortingets samtykke etter EØS-avtalens artikkel 103.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget