Historisk arkiv

Bekymret over USAs varslede handelshindringer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Det er alvorlig og bekymringsfullt at USA har varslet innføring av handelshindre for aluminium og stål. Nasjonal sikkerhet som unnskyldning for proteksjonisme er ikke konstruktivt. Dette sår tvil om respekten for det multilaterale, regelbaserte handelssystemet som har tjent oss godt i over 70 år, og øker risikoen for at andre land også stenger sine markeder, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

President Donald Trump har i dag varslet representanter for stål- og aluminiumsindustrien at USA vil innføre handelshindringer for import av aluminium og stål. Det skal være snakk om å innføre tollsatser på 25 prosent for stål og ti prosent for aluminium. Øvrige detaljer om hvilke varer som vil omfattes eller hvorvidt noen land vil bli unntatt, er foreløpig ikke kjent. Beslutningen om innføring av handelshindre vil formelt bli signert neste uke.

Både aluminium og stål er viktige eksportsektorer for Norge, med henholdsvis 33 og 16 milliarder kroner i eksportverdi i 2017. Norsk eksport går i hovedsak til Europa; mindre enn en prosent av norsk eksport av varene som omfattes av tiltakene går til USA.

- Det ser ut til at lite av norsk eksport vil bli direkte berørt i første omgang – godt under en prosent av norsk aluminiums- og ståleksport gikk til USA i fjor. Jeg er mer bekymret for de indirekte konsekvensene for norsk næringsliv, gjennom forverring av en allerede krevende situasjon på de globale markedene. Ikke minst er vi sårbare dersom andre land velger å stenge sine markeder som respons på USAs varslede tiltak, sier utenriksministeren.

Global overkapasitet i stålsektoren, sammen med overkapasitet i andre viktige industrisektorer som aluminium og skipsbygging, er anerkjent som et økende problem for internasjonal handel. Det G20-opprettede globale forumet for stål, der Norge også deltar, har siden 2016 jobbet for å finne løsninger på global overkapasitet i stålsektoren.