Historisk arkiv

Normalisering gir økt rom for dialog og samarbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Normaliseringen av Israels bilaterale relasjoner med De forente arabiske emirater og Bahrain vil øke rommet for dialog og samarbeid mellom Israel og den arabiske verden. Det er positivt hvis det kan bidra til økt politisk stabilitet i Midtøsten, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide i en kommentar til signeringen av avtalene mellom De forente arabiske emirater og Israel, og Bahrain og Israel i Washington DC.


- Normaliseringsavtalene løser ikke noen utestående spørsmål i konflikten mellom Israel og Palestina. Jeg håper imidlertid at tettere kontakt på tvers i regionen også vil styrke arbeidet for en fredelig løsning på konflikten mellom israelere og palestinere. Det er kun en fremforhandlet to-statsløsning mellom partene, og i tråd med folkeretten, som vil kunne skape varig fred mellom israelerne og palestinerne, sier utenriksministeren.