Historisk arkiv

Koronapandemien hovedtema i samtale med Pompeo

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide skulle denne uken ha besøkt Washington, D.C. for samtaler med blant andre utenriksminister Mike Pompeo. I stedet møtte hun i dag sin amerikanske kollega til en telefonsamtale.

Håndteringen av Covid-19 var en av hovedsakene i utenriksministerens samtale med Pompeo.

- USA er spesielt hardt rammet av pandemien, men Covid-19 har store konsekvenser for alle land og for det globale fellesskapet. Mitt hovedbudskap til utenriksminister Pompeo var at grenseoverskridende kriser som denne må håndteres gjennom internasjonalt samarbeid. Vi var enige om at fortsatt tett samarbeid mellom allierte vil være av stor betydning i tiden som kommer. Utvikling av vaksiner er høyt prioritert av både Norge og USA. Vi deler bekymringen for desinformasjon og propaganda under Covid-19, sier utenriksministeren. 

Pompeo understreket i samtalen at USA verdsetter det nære og allsidige samarbeidet med Norge.

- Pompeo trakk frem vårt tette forsvars- og sikkerhetspolitiske samarbeid. Arktis er høyt prioritert på amerikansk side. USA verdsetter Norges situasjonsforståelse og bidrag til sikkerhet i nordområdene, sier Eriksen Søreide. Hun tok også opp ulike spørsmål knyttet til rustningskontroll i samtalen.

De to utenriksministrene diskuterte i tillegg situasjonen i Midtøsten.

- Jeg uttrykte bekymring over de israelske planene om å annektere deler av Vestbredden. Dersom Israel skulle gjøre alvor av disse planene vil det undergrave betingelsene for en forhandlet to-statsløsning og den palestinske institusjonsbyggingen de siste tiårene, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.