Historisk arkiv

FN styrker beskyttelsen av kvinnelige menneskerettighetsforsvarere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Etter et norsk initativ har FNs hovedforsamling for første gang vedtatt en resolusjon som styrker beskyttelsen av kvinnelige menneskerettighetsforsvarere. - Med dette vedtaket sender FNs medlemsland et klart budskap om at det er viktig å ta ansvar for å sikre beskyttelse av dem som står opp for andres rettigheter, sier utenriksminister Børge Brende.

Etter et norsk initativ har FNs hovedforsamling for første gang vedtatt en resolusjon som styrker beskyttelsen av kvinnelige menneskerettighetsforsvarere.

- Kvinnelige menneskerettighetsforsvarere er spesielt utsatt for vold, trusler og andre former for trakassering. Med dette vedtaket sender FNs medlemsland et klart budskap om at det er viktig å ta ansvar for å sikre beskyttelse av dem som står opp for andres rettigheter, sier utenriksminister Børge Brende.

Det er Norge som har tatt initiativ til og ledet forhandlingene som i natt ble vedtatt av FNs hovedforsamling.

Vedtaket i FN slår fast at arbeid for å fremme menneskerettigheter skal kunne utføres uten hindringer og trusler mot liv og helse for menneskerettighetsforsvarere og deres familier. Medlemslandene har også forpliktet seg til å sette i verk særlige tiltak for å beskytte kvinnelige menneskerettighetsforsvarere.

- Det er et stort behov for å redusere gapet mellom staters forpliktelser og realitetene på bakken når det gjelder beskyttelse av kvinnelige menneskerettighetsforsvarere. Resolusjonen er et første steg i riktig retning, sier utenriksministeren.

Resolusjonen oppfordrer stater til å slutte å kriminalisere, stigmatisere eller begrense arbeidet til kvinnelige menneskerettighetsforsvarere. Statene blir bedt om å endre lovverket for å ivareta menneskerettighetsforsvarere. Alle FNs medlemsland forplikter seg til offentlig å fremheve kvinnelige menneskerettighetsforsvareres rolle og å fordømme vold mot og diskriminering av dem.