Historisk arkiv

Norge gir 30 millioner kroner til akutt nødhjelp i Gaza

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- FN har erklært nødtilstand i Gaza. Mange sivile er skadd og det er viktig å styrke kapasiteten på sykehus og ambulansetjenesten. Norge gir nå 30 millioner kroner til akutt nødhjelp i Gaza, sier utenriksminister Børge Brende.

- FN har erklært nødtilstand i Gaza. Mange sivile er skadd og det er viktig å styrke kapasiteten på sykehus og ambulansetjenesten. Norge gir nå 30 millioner kroner til akutt nødhjelp i Gaza, sier utenriksminister Børge Brende. 

Det er store humanitære behov i Gaza. Etter at konflikten startet har det også blitt vanskeligere å få fraktet varer inn til Gaza. Særlig er behovene store for forsyninger til sykehus, ambulansetjenester og tilfluktssteder. Samtidig har FN og annet humanitært personell begrenset bevegelsesfrihet på grunn av sikkerhetssituasjonen.

- Det svært viktig at Israel letter restriksjonene på bevegelse av varer og personer inn og ut av Gaza for at den humanitære situasjonen skal kunne bedre seg. Jeg ber også Egypt om å åpne grensene for humanitære formål, sier Brende.

Den økte humanitære støtten fra Norge kommer som et direkte resultat av den konflikten som nå utspiller seg. Midlene planlegges kanalisert gjennom det internasjonale Røde Kors, FN og frivillige organisasjoner som har mulighet til å yte støtte på en rask og effektiv måte til Gazas sivilbefolkning.

Norge har allerede bidratt med 120 millioner kroner til humanitære tiltak i Øst-Jerusalem, Vestbredden og Gaza i 2014. I tillegg er Norge en av de største giverne av utviklingshjelp til Palestina, og er leder for den internasjonale giverlandsgruppen AHLC.

- De humanitære behovene vil øke dersom konflikten vedvarer. Som leder av giverlandsgruppen for Palestina oppfordrer jeg alle til å bidra slik at vi raskt kan få på plass tiltak som bistår sivilbefolkningen i Gaza, sier Brende.  

- Det er også avgjørende at begge parter respekterer de forpliktelser de har under internasjonal humanitærrett om beskyttelse av sivile. Som den militært sterkeste part påhviler det Israel et særlig ansvar. De konsekvenser konflikten i dag har for sivile er totalt uakseptable, sier utenriksministeren.