Historisk arkiv

Regjeringen og næringslivet skal samarbeide om yrkesfaglig utdanning i utviklingsland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen inngår et samarbeid med NHO og norske bedrifter for å styrke yrkesfaglig utdanning i utviklingsland.

- Gjennom et samarbeid med næringslivet og NHO ønsker vi å bidra til sysselsetting og næringsutvikling i land hvor arbeidsledigheten er stor, samtidig som arbeidsmarkedet har behov for kvalifisert arbeidskraft. Yrkesfaglig utdanning er her en nøkkel, sier utenriksminister Børge Brende.

Dagens ungdomskull er det største i historien på verdensbasis. Blant disse ungdommene finnes talent, energi og ideer som bør nyttiggjøres av samfunnet. Gjennom en målrettet satsing på utdanning kan disse ungdommene gå fra å være en utfordring til å bli en ressurs ved å bidra til næringsutvikling og økonomisk vekst.

Gjennom å koble næringsliv og skole er målet at pensum i større grad svare til fremtidige arbeidsgiveres krav til kompetanse. For mange utviklingsland er dette spesielt relevant siden det er et stort gap mellom arbeidsgiveres forventinger og krav til kompetanse, og det skolesystemene leverer.

- I Norge har vi utviklet et godt samarbeid mellom næringslivet og myndighetene, noe som gjør norsk yrkesfaglig opplæring relevant og tilpasset markedets behov. Vår erfaring er at et tettere samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv gjør elevene mer attraktive på jobbmarkedet. I de utviklingsland norsk næringsliv er til stede, er det en unik mulighet til å bidra med yrkesopplæring som er relevant for norske selskaper og ikke minst for lokalt næringsliv, sier Brende.

Samarbeidet mellom myndighetene, NHO og medlemsbedriftene skal i første omgang konsentreres om energisektoren. I denne sektoren er det både et stort norsk næringslivsengasjement og omfattende utviklingssamarbeid. 

- Norske myndigheter kan bidra med faglige råd og midler til å bygge opp yrkesfaglig infrastruktur i utviklingsland i samarbeid med landenes myndigheter. Sammen med norsk næringsliv har vi gode muligheter til å være ledende innenfor yrkesfaglig opplæring, sier utenriksminister Børge Brende.