Historisk arkiv

300 millioner til private investeringer i ren energi i Afrika

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Mer enn 700 millioner mennesker i Afrika mangler elektrisitet, og kontinentet trenger sårt investeringer i fornybar energi. Norge vil derfor bidra med 300 millioner kroner til Green Africa Power, et nytt fond som skal stimulere kommersielle aktører til slike investeringer sør for Sahara, sier utenriksminister Børge Brende.

Green Africa Power er et nytt fond som skal stimulere privat næringsliv til å investere i fornybare energiprosjekter i det sørlige Afrika. Fondets størrelse blir på 1,3 milliarder kroner, der Norge bidrar med 300 millioner. Green Africa Power vil tilby langsiktige lån til private investeringer i de minst utviklede landene i Afrika. 

- Storbritannia er allerede engasjert i Green Africa Power. Med våre bidraget står Norge og Storbritannia sammen om å finansiere fornybar energi, redusere karbonutslipp og øke tilgangen til rene energikilder til millioner av mennesker i Afrika, sier Brende. 

Initiativet til Green Africa Power ble tatt av donorgruppen Private Infrastructure Development Group (PIDG) som Norge nylig har blitt medlem av. PIDG har etablert syv selskaper, i tillegg til Green Africa Power. Hvert selskap skreddersyr løsninger som sikrer at infrastrukturprosjekter blir gjennomført. 

- Tilgang til energi er en forutsetning for økonomisk og sosial utvikling. Tilgang til energi er avgjørende for et lands evne til å skape inntekt, arbeidsplasser, handel og investeringer, sier Brende. 

Brende kunngjorde støtten under sitt innlegg ved Norwegian-African Business Summit i Oslo i dag. Norwegian-African Business Summit arrangeres for fjerde år på rad og er den største nordiske konferansen om næringsliv og handel med Afrika.