Historisk arkiv

Historisk arkiv

Regjeringen styrker arbeidet mot globale trusler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Det siste årets dramatiske sikkerhetspolitiske utvikling viser hvor viktig det er å forstå verden rundt oss for å kunne forutse fremtidige trusler, sier utenriksminister Børge Brende.

Utenriksministeren kunngjorde i dag at regjeringen til våren vil legge fram en egen stortingsmelding om hvordan Norge bør møte fremtidens globale sikkerhetsutfordringer. 

- Det globale trusselbildet er blitt mer sammensatt og uoversiktlig. Etniske og ideologiske konflikter gir grobunn for mer vold og ekstremisme. Terrororganisasjoner finansieres gjennom grenseoverskridende, organisert kriminalitet. Utviklinger og hendelser langt unna kan raskt få alvorlige konsekvenser for Norge og norske interesser. Vi må styrke vår evne til å lese de globale utviklingstrekkene for å kunne påvirke morgendagens trusselbilde. For ett år siden var det få som forutså at Russland skulle utfordre europeiske grenser med makt og at terrororganisasjonen Isil plutselig skulle ta store deler av Syria og Irak, sier Brende. 

Stortingsmeldingen vil være et resultat av et toårig prosjekt ledet av Utenriksdepartementet i samarbeid med Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet. Prosjektet er en bred, tverrfaglig analyse av geopolitiske forhold, organisert kriminalitet, trusler i det digitale rom og annen relevant utvikling som kan true både internasjonal og norsk sikkerhet.