Historisk arkiv

60 millioner kroner til flyktningtiltak i Serbia og Makedonia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Over 125 000 flyktninger og asylsøkere har kommet til Serbia det siste året, og antallet kommer trolig til å øke i tiden fremover. Norge vil nå bidra med 60 millioner kroner til nødhjelp og styrking av mottaksapparatet, sier utenriksminister Børge Brende.

Flyktningsituasjonen i Serbia og Europa stod øverst på agendaen da utenriksministeren besøkte Serbia forrige uke. Serbia og Makedonia er blitt bufferland mellom Schengen-landene Hellas og Ungarn. Flesteparten av flyktningene som nå reiser gjennom Serbia langs den såkalte Balkan-ruten, ønsker å reise videre gjennom Ungarn til Tyskland. Ettersom Ungarn har innført strengere tiltak for flyktninger ved grensen mot Serbia, antas det at situasjonen i Serbia vil bli betydelig forverret i tiden fremover.  

- Jeg vil berømme Serbia for den store innsatsen og generøsiteten som myndigheter, organisasjoner og enkeltpersoner viser overfor de mange flyktningene; til tross for en allerede anstrengt økonomi. Norge vil støtte opp om innsatsen og gir nå 30 millioner kroner til opprustning av mottaksapparatet i Serbia i forkant av vinteren, og 30 millioner kroner i nødhjelp til Serbia og Makedonia, sier utenriksminister Brende.  

Fra flyktningleiren Kanjiza i Serbia hvor serbisk Røde Kors deler ut mat. Foto: Tommaso Della Longa, IFRC
Fra flyktningleiren Kanjiza i Serbia hvor serbisk Røde Kors deler ut mat. Foto: Tommaso Della Longa, IFRC

Nødhjelpen skal kanaliseres gjennom FN, Røde Kors og hjelpeorganisasjoner som nå gir bistand til nyankomne flyktninger på Balkan.  

- Flyktningsituasjonen er en felles europeisk utfordring som angår oss alle. Både Norge og Serbia ønsker å bidra i en samordnet europeisk politikk på dette området, sier Brende.