Historisk arkiv

En halv milliard kroner i humanitær støtte til Syriakrisen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Den største flyktningkatastrofen i verden utspiller seg i Syria og nabolandene. Regjeringen vil ta i nok et krafttak for å lindre nød, og foreslår å øke støtten med 500 millioner kroner til Syriakrisen, sier utenriksminister Børge Brende.

Norge har allerede bidratt med 2,4 milliarder kroner, og regjeringen fremmet i dag forslag til Stortinget om å gi ytterligere en halv milliard kroner til Syria og naboland. Dersom forslaget godkjennes, vil Norge være et godt stykke på vei med å nå målet om å bidra med til sammen 10 milliarder kroner i en fireårsperiode, som annonsert på giverkonferansen i London tidligere i år.

- Den humanitære krisen i Syria blir stadig mer kritisk, den har ført millioner av mennesker på flukt i regionen og den påvirker en hel verden. Derfor tok Norge initiativ til en internasjonal giverkonferanse i London tidligere i år, og jeg er glad for at Norge leverer på sine løfter og vel så det, sier Brende.

FN og humanitære organisasjoner har bare fått inn halvpartene av midlene til Syria, der 13,5 millioner mennesker er i nød. De nye norske midlene skal gå til humanitær innsats gjennom FN-organisasjoner og Den internasjonale Røde Kors-komiteen i Syria, Irak og naboland. Mye av innsatsen rettes mot 6,1 millioner mennesker som er på flukt i Syria og 4,8 millioner syriske flyktninger i nabolandene. Mat, medisinsk hjelp, husly for vinteren, og krisehjelp til beleirede områder er de mest prekære behovene nå.

- Hele 20 prosent av Norges støtte går til utdanningstiltak, som er viktig både på kort og lang sikt. Syriske barn og ungdom har nå levd i krig i nærmere seks år. Mange har mistet både hjem og familie, samtidig er det disse som på sikt skal få landet sitt på fote igjen, sier utenriksministeren.

Regjeringen foreslår å omfordele 662 millioner kroner fra bistandsbudsjettet for 2016, ettersom behovet for avsatte midler til flyktningtiltak i Norge ble mindre enn antatt. I tillegg til 500 millioner kroner til Syriakrisen, foreslår regjeringen å bruke 162 millioner kroner til andre innsatsområder. Blant annet 50 millioner kroner i bistand til Uganda og Somalia, 50 millioner kroner til Verdensbankens støttefond for Syrias naboland og til et nytt giverfond for vann, 20 millioner kroner til FNs aidsprogram og 15 millioner kroner til FNs fredsbyggingsfond.