Historisk arkiv

Sterk FN-støtte til norsk resolusjon om nedrustning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Jeg er glad for den solide støtten fra 177 land i FN til Norges resolusjon om å bedre dokumentere nedrustning av kjernevåpen. Trygghet for at nedrustning av kjernevåpen faktisk finner sted er avgjørende for tilliten til internasjonale nedrustningsavtaler og er en forutsetning for nedrustning, sier utenriksminister Børge Brende.

Under årets generalforsamling i FN fremmet Norge en ny resolusjon om nedrustning av kjernevåpen. Hensikten med resolusjonen er å sikre at internasjonale avtaler om kjernefysisk nedrustning faktisk blir fulgt opp av atommaktene, og at det skal være mulig å kontrollere dette. Resolusjonen ble i natt vedtatt med overveldende flertall. 177 land støttet resolusjonen, ingen land stemte mot men syv avstod. Omlag 60 land ble med Norge på å fremme resolusjonen.

Norge har i en årrekke arbeidet tett med Storbritannia om å utvikle metoder som kan bekrefte nedrustning av kjernevåpen. Dette samarbeidet har gitt Norge unik kompetanse på et teknisk svært komplisert område.

- Det er fortsatt behov for å utvikle nye teknologier og metoder for å dokumentere at nedrustning faktisk skjer. Vi må finne løsninger som vil gjøre land både med og uten kjernevåpen bedre i stand til å overvåke destruksjon av kjernefysiske stridshoder. For Norge er det særlig viktig at dette arbeidet også forankres i FN. Det er viktig at alle land, ikke bare kjernevåpenstatene selv, har tillit til at avtalene blir fulgt opp. Derfor ønsker vi å dele av våre erfaringer på området og bidra til at denne avgjørende kompetansen utvikles i flere land, sier utenriksminister Brende.

Arbeidet med verifikasjon utgjør en viktig del av den helhetlige norske nedrustnings- og ikke-spredningspoltikken.

- Norge arbeider for målet om en verden uten kjernevåpen. Selv om Iran-avtalen fra 2015 var et viktig lyspunkt, gir ikke dagens sikkerhetspolitiske klima særlig grunn til optimisme. Det er vanskelig å få land som har kjernevåpen med på nye avtaler om kjernefysisk nedrustning. Nettopp derfor er det så viktig å fremme effektive og konkrete tiltak som bereder grunnen for fremtidens avtaler og som kan bygge tillit og samarbeid mellom land med helt ulike standpunkter til nedrustning, sier Brende.

- Jeg vil gjerne også rette en stor takk til våre norske diplomater i New York, som har unik kompetanse på nedrustningsfeltet og som har lagt ned betydelig arbeid i å fremforhandle denne resolusjonen og sikre bred støtte, sier Brende.