Historisk arkiv

Forbudsforhandlingene i FN

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Forhandlingene om et forbud mot kjernevåpen ble sluttført i FN i New York i dag. Ingen Nato-land støtter vedtaket.

- Forbudstraktaten som er vedtatt i dag i New York er ikke forenlig med våre allianseforpliktelser i Nato. I denne saken står vi sammen med våre allierte. Det er ikke aktuelt for Norge å støtte forslag i FN som svekker Nato som forsvarsallianse, sier utenriksminister Børge Brende.

Nedrustning og ikke-spredning er nøkkelen til å oppnå en verden fri for kjernevåpen.

Et enstemmig stortingsvedtak fra i fjor ligger til grunn for regjeringens arbeid med nedrustning og ikke-spredning. Det var enighet om at Norge skulle arbeide langsiktig for et rettslig bindende rammeverk, på grunnlag av balansert, gjensidig, irreversibel og verifiserbar avskaffelse av atomvåpen. Målsettingen er en verden uten kjernevåpen. Forutsetningen for dette er en nedrustningsprosess der også kjernevåpenstatene er med.

- Et vedtak om å forby kjernevåpen, som ikke støttes av noen av de landene som faktisk har slike våpen, skaper dessverre ikke fremgang. Det fjerner ikke et eneste kjernefysisk stridshode. Det blir ren markeringspolitikk, og bringer oss ikke nærmere en verden uten atomvåpen. Ytterligere nedrustning må gjøres innen rammen av Ikke-spredningsavtalen (NPT), der kjernevåpenstatene faktisk deltar, sier utenriksministeren.

Det er store utfordringer på nedrustningsområdet. Å redusere antallet kjernevåpen og hindre spredning av slike våpen til flere land er det viktigste. Her har Norge aktivt bidratt med en rekke initiativer, blant annet for å gjennomføre atomavtalen med Iran. Norge har også tatt et initiativ for å styrke arbeidet med nedrustning gjennom å legge frem en egen resolusjon i FN. For at gjensidig nedrustning skal være mulig, må man også ha tillit til at motparten lever opp til sine forpliktelser. Dermed blir kontrollen med at nedrustningen faktisk skjer helt avgjørende for internasjonale nedrustningsavtaler.

Kjernevåpenstatene gjør ikke nok for å nå målet om en verden uten kjernevåpen og vi må fortsette presset for nye kutt i våpenarsenalene. Det er avgjørende at alle land som har kjernevåpen deltar i et slikt forpliktende samarbeid. Dessverre er det liten interesse for slik nedrustning i dagens internasjonale klima.