Historisk arkiv

Norge støtter innsatsen mot ebolautbruddet i DR Kongo

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen bidrar med 7,8 millioner kroner til å bekjempe det pågående ebolautbruddet i Den demokratiske republikken Kongo. Også denne gangen har Norge sendt et ekspertteam med helsearbeidere og tre norskutviklede isolasjonsenheter for transport av syke med alvorlig smittsom sykdom.

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein møtte ansatte ved Oslo Universitetssykehus Ullevål, for en orientering om norskstøttet innsats mot ebola i DR Kongo. Foto: Astrid Sehl, UD

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein møtte ansatte ved Oslo Universitetssykehus Ullevål, for en orientering om norskstøttet innsats mot ebola i DR Kongo. Foto: Astrid Sehl, UD

- Det er bekymringsfullt at man ikke har fått kontroll over ebolautbruddet i DR Kongo. Utbruddet finner sted i et område preget av konflikt, en vanskelig sikkerhetssituasjon og stor bevegelse av mennesker. Regjeringen prioriterer å støtte opp under det viktige arbeidet som gjøres i regi av Verdens Helseorganisasjon (WHO). Derfor bidrar vi med personell og utstyr fra Norge, samt videre støtte til WHOs innsats mot ebola, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide. 

970 personer er bekreftet omkommet etter ebolautbruddet i DR Kongo, som har pågått siden august i fjor. WHO antar at rundt 1500 personer kan være smittet og det er stor fare for spredning til naboland. 

- Norge har både personell og utstyr tilgjengelig, og det er derfor en selvfølge at vi bidrar i det internasjonale arbeidet mot ebola. Oslo Universitetssykehus har fristilt et team av erfarne instruktører fra Ambulanseavdelingen med erfaring i bruk av utstyret, som jobber tett med WHO lokalt og regionalt, sier helseminister Bent Høie.

Området er preget av politisk uro og det ville ikke vært mulig å gjennomføre et slikt oppdrag uten et bredt internasjonalt samarbeid. Den norske innsatsen skjer i samarbeid med EU og WHO. WHO uttrykker bekymring for at utbruddet er blitt så stort, at det fortsatt skjer mye smitte i bestemte områder og at det er store fare for spredning til de nærmeste nabolandene. 

Samtidig pågår det omfattende vaksinering. Rundt 100.000 kongolesere er så langt blitt vaksinert. Norge har gjennom forskningsprogrammet Globvac bidratt til utviklingen av denne vaksinen. Norge har også gjennom Gavi bidratt til opprettelse av et vaksinelager som har gjort det mulig å faktisk bruke vaksinen. I tillegg støtter det nye norskstøttede vaksineinitiativet Cepi utvikling og lisensiering av ytterligere ebolavaksiner.

I 2018 bidro Norge med 28,5 millioner kroner til den internasjonale innsatsen mot ebola i DR Kongo.

Les mer om ebola på Folkehelseinstituttets nettsider.