Forsiden

Historisk arkiv

Kampen mot moderne slaveri: Ny støtteordning på 190 millioner kroner for sivilt samfunn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Sivilt samfunns innsats er helt avgjørende for at vi skal nå målet om å avskaffe moderne slaveri. Som del av bistandsprogrammet mot moderne slaveri setter vi derfor av 190 millioner kroner over fire år for å støtte sivilt samfunn sin innsats på landnivå, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Norad utlyser nå midler til sivilsamfunnsorganisasjoners arbeid mot moderne slaveri. Utlysningen retter seg primært mot tiltak i Norges partnerland i Afrika sør for Sahara som også er stifinnerland i Allianse 8.7. Allianse 8.7 er en sammenslutning av aktører som samarbeider for å oppnå bærekraftsmål 8.7 om å avskaffe tvangsarbeid, få slutt på moderne slaveri og menneskehandel, forby og avskaffe de verste formene for barnearbeid, og å avskaffe alle former for barnearbeid innen 2025.

- Sivilt samfunn har en viktig rolle i å overvåke og holde myndigheter og næringslivet ansvarlige for å beskytte og respektere menneskerettighetene. Sivilt samfunn utfordrer maktstrukturer, påvirker politikk og lovendringer, styrker bevissthet og kompetanse og kan forebygge uetisk rekruttering, sier Ulstein.

Støtteordningen inngår i et nytt norsk bistandsprogram som skal bidra til å bekjempe moderne slaveri. Programmet vil omfatte støtte til FN-organisasjoner, forskningsinstitusjoner og internasjonale og norske sivilsamfunnsorganisasjoner. Programmet vil støtte tiltak som bidrar til at både myndigheter og næringsliv i større grad forhindrer, identifiserer og håndterer moderne slaveri, og tiltak som beskytter usatte grupper og individer mot rekruttering til moderne slaveri.

- Mer enn 40 millioner mennesker er i dag ofre for ulike former for moderne slaveri. Risikoen for å havne i moderne slaveri antas å ha økt betraktelig under koronapandemien. Mennesker som allerede befinner seg i en sårbar situasjon vil bli rammet hardest av pandemien og konsekvensen av smitteverntiltakene. Jeg er derfor glad for at vi oppretter et bistandsprogram mot moderne slaveri, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Les mer om utlysningen og programmet på Norad sine hjemmesider.