Historisk arkiv

Historisk arkiv

Øker støtten til Norsk Folkehjelp gjennom femårig samarbeidsavtale

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein var til stede da en ny femårig avtale i dag ble signert mellom Norad og Norsk Folkehjelp for støtte til organisasjonens arbeid for å bekjempe fattigdom og ulikhet i 17 utviklingsland.

- Norsk Folkehjelp og deres lokale samarbeidspartnere betyr svært mye i kampen mot fattigdom. Koronakrisen gjør innsatsen enda viktigere, særlig for minoriteter og sårbare grupper. Norsk Folkehjelp har oppnådd meget gode resultater, og får derfor økt støtte gjennom denne nye avtalen, sier utviklingsminister Ulstein.

Avtalen har en økonomisk ramme på snaut en milliard kroner, og omfatter Norsk Folkehjelps aktiviteter i 17 utviklingsland. Støtten finansieres over ulike deler av bistandsbudsjettet.

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein signerer avtale
Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein og generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Henriette Killi Westhrin, under signeringen av avtalen. Foto: UD

Gjennomgående ved Norsk Folkehjelps virksomhet er arbeidet for å styrke folkelig deltakelse der organisasjonen er engasjert. I samarbeid med lokale partnere støttes minoriteter, urfolk og andre sårbare grupper.

- Vi vet hvor viktig et aktivt sivilt samfunn er for utviklingen av ethvert land. Norsk Folkehjelps samarbeid med lokale aktører vil kunne bidra å opprettholde aktiviteter under vanskelige forhold med utbredelsen av koronaviruset og restriksjoner som innføres for å begrense smitte. Trolig vil viruset ramme sårbare grupper hardest, og det er derfor viktig at Norsk Folkehjelp kan videreføre sitt arbeid, sier Ulstein. 

Generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Henriette Killi Westhrin, viser til at dette er den største samarbeidsavtalen for Norsk Folkehjelp noensinne, og gir organisasjonen en unik mulighet til å jobbe for demokratisering og mot ulikhet fremover. 

- Sivilsamfunnet spiller en spesielt avgjørende rolle nå under covid-19-pandemien. Våre partnere bidrar til å informere og forebygge, og til å påvirke myndighetenes krisepakker. Men avtalen er ikke minst viktig langsiktig, ved at den vil bidra til å styrke folkelig organisering i 17 land. Nå kan kvinner og menn, småbønder, slum- og landsbybeboere, urfolk og arbeidere i uformell sektor få større innflytelse, påvirke offentlig politikk og motvirke diskriminering, sier Westhrin. 

Norsk Folkehjelp og andre norske hjelpeorganisasjoner har dessuten fått mer fleksible arbeidsvilkår og slipper krav om ti prosent egenandel i år som følge av koronakrisen.