Historisk arkiv

Oppheving av reiseråd for enkelte land på EUs tredjelandsliste

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Fra og med mandag 19. juli opphever Utenriksdepartementet reiserådet for følgende land: Albania, Aserbajdsjan, Bosnia-Hercegovina, Canada, Kosovo, Moldova, Montenegro og Qatar.

Regjeringen har vedtatt å oppheve reiserådet for de av landene og områdene på EUs tredjelandsliste som etter FHIs vurdering møter kravene for noe mildere innreiserestriksjoner. EUs tredjelandsliste består av land og områder utenfor EU og oppdateres annenhver uke.

Selv om reiserådet for disse landene nå oppheves, vil det være karantenekrav.

FHI har for første gang vurdert hvilke land og områder på EUs tredjelandsliste som de mener kan ha noe mildere innreiserestriksjoner. Les mer om tredjeland her.

Her finner du informasjon om smittenivået i de aktuelle landene og hvilke karantenekrav som gjelder.

Smittesituasjonen raskt kan forverre seg i landet man besøker. Dette kan på kort varsel utløse krav om karantene ved innreise til Norge.