Historisk arkiv

Utenriksministeren vert for ministermøte i Barentsrådet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge vil 26. oktober være vertskap for utenriksministermøtet i Barentsrådet. Møtet finner sted i Tromsø og utenriksministrene fra medlemslandene Danmark, Finland, Island, Russland og Sverige er invitert til møtet, i tillegg til EUs utenrikssjef.

– Vi har fått positive signaler om at de fleste av medlemslandene vil stille på utenriksministernivå . Det er positivt og viser hvor viktig samarbeidet i Barentsrådet er, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Norge har hatt formannskapet i Rådet siden oktober 2019 og overlater nå stafettpinnen til Finland.

Norge prioriterer Barentssamarbeidet høyt. Dette samarbeidet er unikt fordi det i tillegg til den formelle dialogen mellom myndighetene involverer kontakt mellom lokale myndigheter og mellom mennesker over grensene i nord. Mange i Nord-Norge har egne erfaringer fra prosjektsamarbeidet som har pågått på en rekke områder i mange år.

– Barentsrådet preges av konstruktiv dialog mellom landene og regionene i nord. Til tross for at vi har måttet tilpasse oss begrensninger som følge av covid-19, er vi glade for at vi under Norges formannskap har lykkes med å styrke Barentsrådet gjennom høy aktivitet på en rekke områder og administrativ reform, som også inneholder skisse til en finansieringsmekanisme under Barentsrådet, sier Eriksen Søreide.

Vi arrangerte historiens første helseministermøte i Oslo i november 2019. Siden har vi arrangert ekspertmøte på e-helse, og 28. september vil statssekretærer fra barentslandene på initiativ fra Norge møtes digitalt for å drøfte videreutvikling av helsesamarbeidet i tiden etter covid-19.

Klima og miljø er andre viktige tema. I april var Norge vertskap for en Barents klimakonferanse som ga viktige innspill til det pågående arbeidet med Barents klimahandlingsplan.

Utenriksministeren forsikrer at Norge vil holde høy aktivitet også den siste tiden av formannskapet  og ser frem til å arrangere digitalt ministermøte om utdanning og forskning 18. oktober.

Norge vil også være vertskap for møter på ministernivå for å drøfte videreutvikling av samarbeid om transport og skog i Barentsregionen.

I forbindelse med utenriksministermøtet 26. oktober har utenriksministeren tatt initiativet til et Barents ungdomstoppmøte. Her vil ungdommer fra Barentsregionen få anledning til å løfte saker de er opptatt av i direkte samtale med ministrene. Dette vil være det første møtet i sitt slag i Barentssamarbeidets historie.

Helse, folk-til-folk og kunnskap har vært sentrale satsingsområder for Norges formannskap ved siden av ungdom og urfolk.

– Da vi valgte helse som prioritering i vår formannskapsperiode, visste vi ikke hvor viktig helsesamarbeid skulle komme til å bli på den internasjonale agendaen, sier Eriksen Søreide. Dialogen om felles utfordringer mellom nabolandene i nord er svært verdifull. I tillegg til helse og ungdom står klima, transport, beredskap, kultur og skogsamarbeid på agendaen for Barentsrådets utenriksministermøte.

– Det er en variert dagsorden for møtet. Dette demonstrerer at dette er et innholdsrikt og konkret samarbeid som har direkte betydning for menneskene som bor i nord, fastslår utenriksministeren.     

Fakta om Barentsrådet