Historisk arkiv

Må følge nøye med på Tyrkia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Innlegg i Aftenposten, 31. juli 2016

Svar på åpent brev til regjeringen fra rektorene ved Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus, Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger, NTNU, Universitetet i Tromsø, Nord Universitet, NMBU og Det teologiske menighetsfakultet.

Tyrkia har opplevd et kuppforsøk og har innført unntakstilstand. Situasjonen er uoversiktlig. Regjeringen følger situasjonen nøye.
Ikke minst er situasjonen ved institusjoner innenfor høyere utdanning bekymringsfull. Fire rektorer er suspendert og 1557 dekaner er bedt om å stille sine plasser til rådighet. Over 15000 øvrige ansatte i utdanningssektoren skal også være suspendert. Rådet for høyere utdanning i Tyrkia har nylig kommet med en uttalelse om at suspensjonene er midlertidige, og at det er sannsynlig at de fleste vil komme tilbake til sine stillinger etter en etterforskningsprosess.

Det er viktig at de akademiske miljøer i Tyrkia ikke blir varig skadet etter en prosess der alle antas skyldige til det motsatte er bevist. Det internasjonale samfunnet må derfor følge nøye med på det som skjer i Tyrkia framover.

Tyrkia er en del av Bologna-prosessen og har dermed forpliktet seg til å støtte opp om akademisk frihet. Det store antallet suspensjoner gjør oss bekymret for den akademiske friheten i landet. Uten akademisk frihet er det ikke mulig å stille spørsmål ved etablerte sannheter og utvikle ny kunnskap. Vi er opptatte av at det internasjonale samarbeidet innen utdanning og forskning som tyrkiske studenter og akademikere deltar i blir videreført.

Regjeringen har tett kontakt med tyrkiske myndigheter. Vi har gitt uttrykk for vår bekymring overfor dem. Regjeringen har understreket betydningen av at rettssikkerheten for den enkelte ivaretas når Tyrkia nå har sitt oppgjør etter kuppforsøket.