Historisk arkiv

Pressekonferanse om tiltak for å få flere i jobb

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Sted: R5, statsrådens møterom i Akersgata 59

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson legger fram forslag om blant annet forenklinger og forbedringer i tiltakssystemet, midlertidige ansettelser og aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere.

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson legger fram forslag om blant annet forenklinger og forbedringer i tiltakssystemet, midlertidige ansettelser og aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere.

Oppmøte klokken 11.45. Pressekonferansen er kun åpen for presse. 

Kontaktpersoner
Kommunikasjonssjef Nina Kraugerud Ertzaas: 48001061
Kommunikasjonsrådgiver Hanne Tenfjord Skodje: 93262087