Historisk arkiv

Regjeringens fosterhjemsstrategi 2021–2025

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Strategien gir en helhetlig fremstilling av regjeringens mål, prioriteringer og tiltak på fosterhjemsområdet.

Les: Et trygt hjem for alle - Regjeringens fosterhjemsstrategi 2021–2025