Historisk arkiv

Merknader til forskrift om fosterhjem og tilsyn med barn i fosterhjem

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Rundskriv Q-1/2014

Den kommunen der fosterhjemmet ligger, har ansvar for godkjenning og tilsyn av hjemmet. Kommunen skal føre tilsyn med hvert enkelt barn i fosterhjem fra plasseringstidspunktet og frem til barnet fyller 18 år.

Rundskriv_Q-1/2014: Merknader til forskrift om fosterhjem §§ 8 og 9 - tilsyn med barn i fosterhjem.pdf