Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Forsvarsdepartementet søker ny departementsråd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet har ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring, tilsyn og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Søknad og CV registreres snarest og senest innen 12. januar 2017.

Departementsråd i Forsvarsdepartementet
Departementet er faglig sekretariat for politisk ledelse, og departementsråden er den øverste administrative leder. Departementsråden skal lede og samordne det administrative og faglige arbeidet i departementet på vegne av statsråden. Departementet omfatter fem fagavdelinger og har om lag 370 sivile og militære medarbeidere. Forsvarsjefen er integrert i departementets strategiske ledelse.
Forsvarsdepartementet søker en strategisk orientert leder med god gjennomføringsevne og interesse for å utvikle organisasjonen videre. Departementsråden må kunne lede langsiktig utviklingsarbeid så vel som å håndtere løpende enkeltsaker.
Det legges videre vekt på:

  • gode lederegenskaper, stor rolleforståelse og velutviklede evner til relasjonsbygging og samarbeid
  • solid erfaring fra offentlig forvaltning og god forståelse av politiske prosesser
  • erfaring med beredskapsarbeid og krisehåndtering
  • interesse og engasjement for forsvars- og sikkerhetspolitikk og internasjonalt samarbeid
  • evne til å lede og motivere medarbeidere med høy faglig kompetanse
  • høyere utdanning, bred samfunnsmessig orientering og gode språkkunnskaper

Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for strengt hemmelig.
Interessenter kan ta fortrolig og uforpliktende kontakt med Geir Fottland i ISCO Group på tlf. 22 06 87 00. Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste.
Søknad og CV registreres snarest og senest innen 12. januar 2017.

Her kan du søke: http://www.iscogroup.no/kunder/isco/iscono.nsf/position.xsp?unid=416E46D7BD8AED74C1258074004C5FB7

 

Oversikt over andre ledige stillinger i Forsvarsdepartementet: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/stillinger/id468685/

Til toppen