Historisk arkiv

Regjeringens konferanse om sosial bærekraft og ulikhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Adresse: Grev Wedels plass 2 , 0151 Oslo

Sted: Gamle Logen

Statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen og kulturminister Trine Skei Grande åpner regjeringens konferanse om sosial bærekraft og ulikhet.

Regjeringen arbeider med en stortingsmelding om sosial bærekraft og hvordan vi reduserer forskjeller. Sentrale spørsmål i meldingen blir hvordan vi forebygger utenforskap, fattigdom og ulikhet. I den anledning inviterer regjeringen til en konferanse hvor disse temaene settes på dagsordenen.

 Les mer:

Pressekontakt for finansminister Siv Jensen: Kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen. E-post: trw@fin.dep.no Tlf.: 940 50 886