Historisk arkiv

Arbeidsgruppe om alvorlighet som prioriteringskriterium

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen nedsatte 24. juni 2015 en arbeidsgruppe som skal vurdere hvordan grad av alvorlighet skal vurderes i prioriteringsbeslutninger i helsetjenesten. Arbeidsgruppen vil se på hvordan alvorlighet brukes i ulike beslutningsprosesser i dag. Gruppen skal også vurdere hvordan alvorlighet kan brukes i prioriteringsbeslutninger i fremtidens helsetjeneste. Arbeidet skal levere sin rapport 1. november 2015.

Arbeidsgruppen består av:

  • Professor i helseøkonomi ved NTNU Jon Magnussen (leder), Trondheim
  • Fagdirektør ved Statens Legemiddelverk Morten Aaserud, Oslo
  • Generalsekretær Norsk Revmatikerforbund Tone Granaas
  • Lege og forsker ved Senter for medisinsk etikk UiO Morten Magelssen
  • Professor ved Institutt for offentlig rett UiO Aslak Syse, Oslo
  • Nevrolog ved Oslo universitetssykehus, Elisabeth Gulowsen Celius
  • Allmennlege ved Frogner helsesenter og førsteamanuensis ved Institutt for helse og samfunn, UIO, Atle Klovning
  • Seniorrådgiver Iselin Syversen, Helse- og omsorgsdepartementet (observatør)

Les arbeidsgruppens mandat (pdf)

Rapporten "På ramme alvor - Alvorlighet og prioritering" ble overlevert Helse- og omsorgsdepartementet 4. november 2015