På ramme alvor

Alvorlighet og prioritering

Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet.

Regjeringen nedsatte 24. juni 2015 en arbeidsgruppe med oppdrag å vurdere hvordan grad av alvorlighet skal vurderes i prioriteringsbeslutninger i helsetjenesten. 

Les rapporten "På ramme alvor - Alvorlighet og prioritering" (pdf)

Det er også utarbeidet et sammendrag av rapporten på engelsk (pdf)