Høring – "På ramme alvor – alvorlighet og prioritering"

24. juni 2015 nedsatte regjeringen en arbeidsgruppe som skal vurdere hvordan grad av alvorlighet skal vurderes i prioriteringsbeslutninger i helsetjenesten. Rapporten fra arbeidsgruppen sendes nå på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 18.12.2015