Historisk arkiv

Autismeutvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Autismeutvalget ble oppnevnt i statsråd 22. juni. Utvalg som skal utrede autismefeltet og beslektede diagnoser som Tourettes syndrom.

Utvalget er en oppfølging av et vedtak i Stortinget. Utvalget skal gjennomgå og vurdere dagens situasjon for personer med en autismeforstyrrelse eller en beslektet diagnose. Utvalget skal foreslå hvordan man kan forbedre tjenestene til denne gruppen gjennom hele livet.

Utvalget har fått utsatt frist til å lever NOUen til 31. januar 2020.

Les utvalgets mandat

 

Autisme utvalget levrte sin rapport 6. februar 2020:

Utvalgsleder:

 • Advokat Kari Paulsrud, Oslo

Medlemmer:

 • Klinisk fagkonsulent Zhinoo Amiri, Oslo
 • Styreleder Annette Drangsholt, Tveit
 • Kommunalsjef Stein Evensen, Horten
 • Selvstendig næringsdrivende Adrian Lund, Trondheim
 • Seksjonsleder Cathrine Monrad Hagen, Oslo
 • Seksjonsleder Ellen Munkhaugen, Hønefoss
 • Organisasjonsleder Liv Irene Nøstvik, Larvik
 • Lege Pål Surèn, Oslo
 • Avdelingsleder Helene Ugelstad, Bærum
 • Enhetsleder Sven Olav Vea, Bodø
 • Overlege Bernhard Weidle, Trondheim

Ønsker du å gi skriftlig innspill eller vite mer om arbeidet kan du gjøre det på  Autisme- og Tourettesutvalget sin nettside. 

Her kan du streame innspillskonferansen 6 desember.